Visa allt om Breida AB
Visa allt om Breida AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 191 133 144 164 133 282 369 503 560 301
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 8 38 58 63 47 161 200 182 282 14
Resultat efter finansnetto 4 11 58 64 49 163 198 173 277 9
Årets resultat -1 3 41 42 72 138 110 166 136 11
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 6 9 13 12 18 9 7 18 22
Omsättningstillgångar 693 633 670 608 537 548 697 640 777 525
Tillgångar 702 640 680 621 550 565 706 647 795 547
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 406 607 604 563 521 449 311 301 386 250
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 49 76 27 27 27
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 263 29 63 45 29 14 264 264 248 186
Kortfristiga skulder 33 4 12 13 0 53 55 55 135 84
Skulder och eget kapital 702 640 680 621 550 565 706 647 795 547
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 85 0 0 0 0 0 20 100 80 80
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 9 0 0 0 0 0 44 81 63 67
Utdelning till aktieägare 0 200 0 0 0 0 0 100 250 0
Omsättning 191 133 144 164 133 282 369 503 560 301
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 191 133 144 164 133 282 369 503 560 301
Personalkostnader per anställd (tkr) 124 29 26 23 18 17 74 190 154 151
Rörelseresultat, EBITDA 12 41 62 68 52 167 206 193 294 24
Nettoomsättningförändring 43,61% -7,64% -12,20% 23,31% -52,84% -23,58% -26,64% -10,18% 86,05% -%
Du Pont-modellen 1,85% 6,41% 8,82% 10,63% 9,27% 31,86% 29,32% 28,44% 36,73% 2,56%
Vinstmarginal 6,81% 30,83% 41,67% 40,24% 38,35% 63,83% 56,10% 36,58% 52,14% 4,65%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 345,55% 472,93% 456,94% 362,80% 403,76% 175,53% 173,98% 116,30% 114,64% 146,51%
Soliditet 57,83% 94,84% 88,82% 90,66% 94,73% 85,86% 51,98% 49,53% 51,00% 49,26%
Kassalikviditet 2 100,00% 15 825,00% 5 583,33% 4 676,92% -% 1 033,96% 1 267,27% 1 163,64% 575,56% 625,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...