Visa allt om Stävie Nova AB
Visa allt om Stävie Nova AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 868 836 594 524 418 311 829 1 550 1 171 1 432
Övrig omsättning 20 - 141 - - 400 1 856 85 195 81
Rörelseresultat (EBIT) 128 170 12 -142 -728 -317 1 140 246 157 315
Resultat efter finansnetto -132 -119 -277 -396 -934 -437 916 62 11 205
Årets resultat -132 -119 -277 0 -934 -274 643 62 11 205
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 930 7 274 7 846 8 650 8 959 8 712 2 525 4 399 3 284 3 344
Omsättningstillgångar 1 112 1 078 1 066 1 227 789 478 2 438 671 747 918
Tillgångar 8 042 8 352 8 912 9 877 9 747 9 190 4 964 5 069 4 030 4 262
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 100 100 100 100 100 428 702 59 -169 -180
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 163 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 843 4 869 4 757 4 913 4 900 4 920 0 2 750 2 900 3 050
Kortfristiga skulder 3 099 3 382 4 054 4 864 4 747 3 842 4 099 2 261 1 299 1 392
Skulder och eget kapital 8 042 8 352 8 912 9 877 9 747 9 190 4 964 5 069 4 030 4 262
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 93 97 36 25 209 91
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 - 2 106 83 53 83 72 26
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 888 836 735 524 418 711 2 685 1 635 1 366 1 513
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 418 311 829 1 550 1 171 1 432
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 208 181 135 112 282 118
Rörelseresultat, EBITDA 449 449 345 186 -409 -184 1 198 428 338 487
Nettoomsättningförändring 3,83% 40,74% 13,36% 25,36% 34,41% -62,48% -46,52% 32,37% -18,23% -%
Du Pont-modellen 1,62% 2,12% 0,19% -1,39% -7,24% -3,37% 22,97% 4,97% 4,04% 7,39%
Vinstmarginal 14,98% 21,17% 2,86% -26,15% -168,90% -99,68% 137,52% 16,26% 13,92% 22,00%
Bruttovinstmarginal 97,58% 98,09% 99,83% 98,85% 98,33% -20,26% 48,49% 93,68% 98,63% 98,60%
Rörelsekapital/omsättning -228,92% -275,60% -503,03% -694,08% -946,89% -1 081,67% -200,36% -102,58% -47,14% -33,10%
Soliditet 1,24% 1,20% 1,12% 1,01% 1,03% 4,66% 16,56% 1,16% -4,19% -4,22%
Kassalikviditet 35,88% 31,87% 26,30% 25,23% 16,62% 12,44% 59,48% 29,68% 57,51% 65,95%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...