Visa allt om Global Security IPS AB
Visa allt om Global Security IPS AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 10 023 9 380 2 312 1 889 2 273 2 281 2 044 1 007 632 -
Övrig omsättning - 1 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 414 3 418 530 491 240 -108 124 20 -115 -
Resultat efter finansnetto 1 527 3 417 533 489 235 -110 127 13 -115 -
Årets resultat 1 183 2 270 317 311 165 -110 114 13 -115 -
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Anläggningstillgångar 0 0 1 6 18 26 21 0 0 -
Omsättningstillgångar 6 389 5 049 1 426 794 414 390 350 213 163 -
Tillgångar 6 389 5 049 1 426 800 432 416 371 213 163 -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 888 2 865 745 478 166 1 112 -2 -15 -
Obeskattade reserver 750 749 249 129 39 0 0 0 0 -
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Långfristiga skulder 20 22 23 8 12 0 0 0 0 -
Kortfristiga skulder 1 732 1 413 409 185 214 415 260 215 178 -
Skulder och eget kapital 6 389 5 049 1 426 800 432 416 371 213 163 -
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 109 0 45 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 549 4 361 1 192 978 1 340 1 667 1 221 596 436 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 648 1 075 326 247 444 534 420 224 195 -
Utdelning till aktieägare 0 160 150 50 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 023 9 381 2 312 1 889 2 273 2 281 2 044 1 007 632 -
Nyckeltal
Antal anställda 17 15 5 1 5 5 7 3 3 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 590 625 462 1 889 455 456 292 336 211 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 425 366 312 1 246 363 443 254 286 229 -
Rörelseresultat, EBITDA 1 427 3 419 536 503 248 -100 129 20 -115 0
Nettoomsättningförändring 6,86% 305,71% 22,39% -16,89% -0,35% 11,59% 102,98% 59,34% -% -%
Du Pont-modellen 23,95% 67,74% 37,52% 61,37% 55,56% -25,96% 34,50% 9,39% -70,55% -%
Vinstmarginal 15,26% 36,46% 23,14% 25,99% 10,56% -4,73% 6,26% 1,99% -18,20% -%
Bruttovinstmarginal 91,80% 99,59% 99,01% 99,58% 98,59% 99,52% 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 46,46% 38,76% 43,99% 32,24% 8,80% -1,10% 4,40% -0,20% -2,37% -%
Soliditet 70,01% 68,31% 65,86% 71,63% 45,08% 0,24% 30,19% -0,94% -9,20% -%
Kassalikviditet 368,88% 357,32% 348,66% 429,19% 193,46% 93,98% 134,62% 99,07% 91,57% -%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...