Visa allt om Goodbye Horses AB
Visa allt om Goodbye Horses AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 129 455 692 679 723 683 521 0 0 0
Övrig omsättning 8 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 79 306 228 226 289 304 438 0 0 0
Resultat efter finansnetto 58 310 223 207 290 298 438 0 0 -1
Årets resultat 122 180 130 114 159 164 245 0 0 -1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 20 20 20 20 20 30 0 0 0
Omsättningstillgångar 622 754 658 626 646 681 446 0 0 0
Tillgångar 622 774 678 646 666 701 476 0 0 0
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 273 302 242 251 278 293 209 -36 -36 -36
Obeskattade reserver 332 437 359 303 253 180 105 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 17 36 78 92 135 229 162 36 36 36
Skulder och eget kapital 622 774 678 646 666 701 476 0 0 0
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 288 152 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 50 276 276 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 16 91 39 49 24 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 150 150 120 140 140 174 80 0 0 0
Omsättning 137 455 692 679 723 683 521 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 455 692 679 723 683 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - 66 367 315 337 176 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 79 306 228 226 289 304 438 0 0 0
Nettoomsättningförändring -71,65% -34,25% 1,91% -6,09% 5,86% 31,09% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 12,70% 40,05% 34,37% 34,98% 43,54% 43,37% 92,02% -% -% -%
Vinstmarginal 61,24% 68,13% 33,67% 33,28% 40,11% 44,51% 84,07% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 96,12% 98,46% 99,28% 99,71% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 468,99% 157,80% 83,82% 78,65% 70,68% 66,18% 54,51% -% -% -%
Soliditet 85,52% 83,06% 76,99% 73,42% 69,74% 60,72% 60,16% -% -% -%
Kassalikviditet 3 658,82% 2 094,44% 843,59% 680,43% 478,52% 297,38% 275,31% 0,00% 0,00% 0,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...