Visa allt om Diem Ekonomibyrå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 12 108 9 845 8 720 7 204 5 956 4 997 4 108 3 335 2 175 1 814
Övrig omsättning 17 23 12 13 24 5 4 1 - 24
Rörelseresultat (EBIT) 1 550 620 567 927 747 553 314 373 135 188
Resultat efter finansnetto 1 551 630 586 952 768 558 318 393 148 195
Årets resultat 1 374 489 436 539 583 397 225 248 102 107
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 166 166 0 0 10 18 27 39 27 12
Omsättningstillgångar 4 369 2 916 2 685 2 658 2 003 1 622 1 085 998 620 524
Tillgångar 4 535 3 082 2 685 2 658 2 013 1 640 1 112 1 037 647 536
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 239 1 416 1 227 1 191 1 052 789 512 407 249 237
Obeskattade reserver 0 240 290 290 95 139 139 139 96 92
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 296 1 426 1 169 1 177 866 713 461 491 302 207
Skulder och eget kapital 4 535 3 082 2 685 2 658 2 013 1 640 1 112 1 037 647 536
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 1 848 1 899 1 879 1 636 1 177 1 005
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 879 4 888 4 468 3 518 1 016 553 251 106 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 172 1 817 1 697 1 366 1 161 1 003 895 700 504 332
Utdelning till aktieägare 600 200 300 400 400 320 120 120 90 90
Omsättning 12 125 9 868 8 732 7 217 5 980 5 002 4 112 3 336 2 175 1 838
Nyckeltal
Antal anställda 14 12 11 9 8 6 5 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 865 820 793 800 745 833 822 834 725 605
Personalkostnader per anställd (tkr) 620 606 614 584 543 617 648 648 582 481
Rörelseresultat, EBITDA 1 602 662 567 935 755 562 326 383 140 192
Nettoomsättningförändring 22,99% 12,90% 21,04% 20,95% 19,19% 21,64% 23,18% 53,33% 19,90% -%
Du Pont-modellen 34,20% 20,54% 21,90% 35,85% 38,20% 34,02% 28,69% 37,99% 23,03% 36,19%
Vinstmarginal 12,81% 6,43% 6,74% 13,23% 12,91% 11,17% 7,77% 11,81% 6,85% 10,69%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 17,12% 15,13% 17,39% 20,56% 19,09% 18,19% 15,19% 15,20% 14,62% 17,48%
Soliditet 49,37% 52,02% 54,12% 52,85% 55,74% 54,36% 55,26% 48,90% 49,17% 56,57%
Kassalikviditet 190,29% 204,49% 229,68% 225,83% 231,29% 227,49% 235,36% 203,26% 205,30% 253,14%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...