Visa allt om Fastighetsbolaget Bygg & Inredning Ole Björklund AB
Visa allt om Fastighetsbolaget Bygg & Inredning Ole Björklund AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 794 4 842 5 382 4 899 5 326 4 311 3 394 523 312 323
Övrig omsättning 191 150 132 160 37 8 10 546 - -
Rörelseresultat (EBIT) 218 103 195 95 422 87 296 299 136 33
Resultat efter finansnetto 119 -3 94 -18 410 95 291 240 28 -61
Årets resultat 136 21 57 -3 289 65 142 192 28 -61
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 642 2 797 2 962 2 932 1 359 192 246 0 2 684 2 749
Omsättningstillgångar 1 131 889 1 370 1 228 2 420 853 777 532 10 8
Tillgångar 3 774 3 686 4 331 4 160 3 778 1 045 1 024 532 2 694 2 757
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 693 556 536 479 482 192 377 234 43 15
Obeskattade reserver 0 59 95 69 88 93 93 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 291 2 485 2 557 2 629 1 616 0 33 0 2 296 2 365
Kortfristiga skulder 791 585 1 143 983 1 592 760 520 297 356 377
Skulder och eget kapital 3 774 3 686 4 331 4 160 3 778 1 045 1 024 532 2 694 2 757
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 367 274 248 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 162 909 1 036 1 215 1 247 658 401 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 413 285 377 399 428 345 218 80 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0
Omsättning 4 985 4 992 5 514 5 059 5 363 4 319 3 404 1 069 312 323
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 598 1 614 1 794 1 633 1 775 1 437 1 131 523 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 533 401 461 549 570 467 308 335 - -
Rörelseresultat, EBITDA 397 268 420 300 486 136 345 299 201 98
Nettoomsättningförändring -0,99% -10,03% 9,86% -8,02% 23,54% 27,02% 548,95% 67,63% -3,41% -%
Du Pont-modellen 5,78% 2,85% 4,76% 2,36% 11,28% 9,47% 28,91% 56,39% 5,05% 1,20%
Vinstmarginal 4,55% 2,17% 3,83% 2,00% 8,00% 2,30% 8,72% 57,36% 43,59% 10,22%
Bruttovinstmarginal 50,15% 42,15% 43,26% 48,11% 49,61% 45,81% 48,23% 64,05% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 7,09% 6,28% 4,22% 5,00% 15,55% 2,16% 7,57% 44,93% -110,90% -114,24%
Soliditet 18,36% 16,33% 14,09% 12,74% 14,47% 24,93% 43,51% 43,98% 1,60% 0,54%
Kassalikviditet 139,06% 144,79% 116,89% 123,19% 150,13% 112,24% 149,42% 179,12% 2,81% 2,12%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...