Visa allt om Daniel Engman Fastighetsbyrå AB
Visa allt om Daniel Engman Fastighetsbyrå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 10 680 8 248 7 768 7 993 7 168 9 570 8 565 8 104 5 870 2 698
Övrig omsättning 68 272 394 257 425 77 - - - 454
Rörelseresultat (EBIT) 2 867 1 391 1 068 1 389 844 1 613 1 402 555 803 1 031
Resultat efter finansnetto 2 869 1 400 1 105 1 469 929 1 627 1 375 564 786 983
Årets resultat 1 912 1 229 712 859 709 952 868 390 309 225
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 616 3 595 3 586 1 082 1 133 378 764 1 451 1 915 1 229
Omsättningstillgångar 12 356 9 206 6 174 5 551 5 799 5 210 4 896 2 416 2 079 1 154
Tillgångar 15 972 12 801 9 760 6 633 6 932 5 588 5 660 3 867 3 995 2 384
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 172 4 261 4 281 3 569 2 710 2 001 1 049 630 780 626
Obeskattade reserver 2 319 1 910 2 100 1 923 1 640 1 675 1 353 1 163 1 154 809
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 3 1 037 797 540 319
Kortfristiga skulder 7 481 6 631 3 378 1 140 2 582 1 908 2 221 1 277 1 521 631
Skulder och eget kapital 15 972 12 801 9 760 6 633 6 932 5 588 5 660 3 867 3 995 2 384
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 2 690 474 492 460 445 380 260
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 3 141 - 2 762 0 1 918 2 844 2 497 2 371 1 607 255
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 1 138 - 885 858 812 1 049 891 908 660 163
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 450 540 154
Omsättning 10 748 8 520 8 162 8 250 7 593 9 647 8 565 8 104 5 870 3 152
Nyckeltal
Antal anställda 7 - 6 6 6 6 8 8 5 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 526 - 1 295 1 332 1 195 1 595 1 071 1 013 1 174 1 349
Personalkostnader per anställd (tkr) 611 - 618 606 554 741 493 481 542 349
Rörelseresultat, EBITDA 2 886 1 391 1 068 1 404 1 089 1 935 1 754 1 005 1 106 1 052
Nettoomsättningförändring 29,49% 6,18% -2,81% 11,51% -25,10% 11,73% 5,69% 38,06% 117,57% -%
Du Pont-modellen 17,96% 10,94% 11,33% 22,18% 13,43% 29,12% 24,96% 16,27% 21,20% 43,96%
Vinstmarginal 26,86% 16,97% 14,24% 18,40% 12,99% 17,00% 16,50% 7,76% 14,43% 38,84%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 45,65% 31,22% 35,99% 55,19% 44,88% 34,50% 31,23% 14,05% 9,51% 19,38%
Soliditet 49,97% 44,92% 60,65% 75,17% 56,53% 57,90% 36,15% 37,95% 40,32% 50,69%
Kassalikviditet 165,17% 138,83% 182,77% 486,93% 224,59% 273,06% 220,44% 189,19% 136,69% 182,88%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...