Visa allt om Termino C 1186 AB
Visa allt om Termino C 1186 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 1 924 2 876 2 806 1 326 625
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -191 -246 -432 -295 -920 -7 851 1 584 1 532 707 338
Resultat efter finansnetto 9 419 2 494 3 082 247 -424 21 264 235 83 -802 1
Årets resultat 9 419 2 494 2 803 -319 -424 21 264 235 83 -802 1
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 237 287 370 50 0 31 429 32 029 32 512 8 892
Omsättningstillgångar 9 553 23 039 22 544 19 943 21 464 22 419 663 776 5 274 1 261
Tillgångar 9 553 23 276 22 831 20 312 21 514 22 419 32 091 32 805 37 786 10 152
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 520 23 236 21 742 19 110 20 458 20 881 -383 -618 -701 102
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 30 576 31 955 32 653 9 500
Kortfristiga skulder 33 40 1 090 1 202 1 057 1 537 1 899 1 468 5 833 551
Skulder och eget kapital 9 553 23 276 22 831 20 312 21 514 22 419 32 091 32 805 37 786 10 152
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 9 420 0 0 0 1 028 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 1 924 2 876 2 806 1 326 625
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -191 -246 -432 -295 -920 -7 457 2 185 2 133 1 028 520
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -33,10% 2,49% 111,61% 112,16% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% 100,99% 4,94% 4,69% 1,89% 3,36%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% 1 176,72% 55,08% 54,88% 54,00% 54,56%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 76,87% 82,75% 81,22% 89,97% 98,40%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% 1 085,34% -42,98% -24,66% -42,16% 113,60%
Soliditet 99,65% 99,83% 95,23% 94,08% 95,09% 93,14% -1,19% -1,88% -1,86% 1,00%
Kassalikviditet 28 948,48% 57 597,50% 2 068,26% 1 659,15% 2 030,65% 1 458,62% 34,91% 52,86% 90,42% 228,86%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...