Visa allt om HPE Tyglager AB
Visa allt om HPE Tyglager AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 483 4 131 6 382 3 752 0 300 0 0 9 491
Övrig omsättning - - 150 - 2 - - 125 69 -
Rörelseresultat (EBIT) 44 -583 -942 -353 2 -20 -1 915 0 -41 -1
Resultat efter finansnetto -92 -610 -961 -356 1 1 980 -1 915 0 -41 -2
Årets resultat -92 -127 103 2 1 1 980 -1 915 0 -41 -2
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 30 45 420 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 109 2 629 3 466 2 169 197 240 465 2 392 2 386 2 475
Tillgångar 109 2 659 3 511 2 589 197 240 465 2 392 2 386 2 475
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 109 101 227 124 122 121 -1 859 57 57 98
Obeskattade reserver 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 2 300 2 300 2 100
Kortfristiga skulder 0 2 559 3 235 2 464 75 119 2 324 36 29 277
Skulder och eget kapital 109 2 659 3 511 2 589 197 240 465 2 392 2 386 2 475
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - 0
Löner till övriga anställda 152 1 030 1 695 871 0 0 0 - - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 37 374 615 307 0 0 0 - - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 483 4 131 6 532 3 752 2 300 0 125 78 491
Nyckeltal
Antal anställda 0 4 5 5 0 0 0 - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 1 033 1 276 750 - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - 355 464 238 - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 44 -568 -927 -338 2 -20 -1 915 0 -41 -1
Nettoomsättningförändring -88,31% -35,27% 70,10% -% -100,00% -% -% -100,00% -98,17% -%
Du Pont-modellen -68,81% -21,93% -26,80% -13,60% -% 825,00% -% -% -1,72% -0,04%
Vinstmarginal -15,53% -14,11% -14,74% -9,38% -% 660,00% -% -% -455,56% -0,20%
Bruttovinstmarginal 99,59% 36,29% 38,28% 37,13% -% 0,00% -% -% 11,11% 34,22%
Rörelsekapital/omsättning 22,57% 1,69% 3,62% -7,86% -% 40,33% -% -% 26 188,89% 447,66%
Soliditet 100,00% 3,80% 7,47% 4,79% 61,93% 50,42% -399,78% 2,38% 2,39% 3,96%
Kassalikviditet -% 69,36% 59,17% 26,66% 262,67% 201,68% 7,10% 616,67% 744,83% 107,58%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2006 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...