Visa allt om Mobiltelegrossisten i Avesta AB
Visa allt om Mobiltelegrossisten i Avesta AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 11 412 11 292 9 116 9 902 10 492 11 617 10 488 10 342 11 719 12 344
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 690 770 511 649 831 992 427 370 532 551
Resultat efter finansnetto 692 771 526 680 878 1 018 439 406 619 643
Årets resultat 538 600 711 375 489 749 320 539 620 548
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 49 71 93 23 29 0 32 53 74 14
Omsättningstillgångar 6 142 6 356 6 137 6 085 5 744 4 979 4 793 4 596 4 788 4 626
Tillgångar 6 191 6 427 6 230 6 108 5 773 4 979 4 825 4 649 4 861 4 641
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 608 5 370 5 069 4 658 4 426 4 077 3 455 3 305 2 894 2 420
Obeskattade reserver 0 0 0 390 221 0 0 0 351 601
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 583 1 057 1 161 1 060 1 127 902 1 370 1 344 1 616 1 619
Skulder och eget kapital 6 191 6 427 6 230 6 108 5 773 4 979 4 825 4 649 4 861 4 641
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 357 399 420 421 415 396 354 354 354 352
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 223 213 181 165 136 120 0 63 163 169
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 220 237 234 222 196 191 84 181 202 212
Utdelning till aktieägare 440 300 300 160 143 140 127 170 128 146
Omsättning 11 412 11 292 9 116 9 902 10 492 11 617 10 488 10 342 11 719 12 344
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 706 5 646 4 558 4 951 10 492 11 617 10 488 10 342 5 860 6 172
Personalkostnader per anställd (tkr) 401 425 417 405 746 708 662 640 381 399
Rörelseresultat, EBITDA 712 792 521 655 832 992 448 391 553 556
Nettoomsättningförändring 1,06% 23,87% -7,94% -5,62% -9,68% 10,76% 1,41% -11,75% -5,06% -%
Du Pont-modellen 11,18% 12,01% 8,44% 11,15% 15,23% 20,45% 9,10% 8,75% 12,75% 13,83%
Vinstmarginal 6,06% 6,84% 5,77% 6,88% 8,38% 8,76% 4,19% 3,94% 5,29% 5,20%
Bruttovinstmarginal 15,84% 16,84% 17,87% 18,45% 18,50% 17,79% 13,65% 12,51% 13,67% 13,47%
Rörelsekapital/omsättning 48,71% 46,93% 54,59% 50,75% 44,00% 35,10% 32,64% 31,44% 27,07% 24,36%
Soliditet 90,58% 83,55% 81,36% 80,97% 79,49% 81,88% 71,61% 71,09% 64,73% 61,47%
Kassalikviditet 754,72% 420,06% 380,96% 430,47% 387,67% 412,08% 242,99% 249,48% 246,91% 220,14%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...