Visa allt om Blå i Karlstad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 6 659 6 009 6 367 9 329 6 272 6 030 5 025 6 980 7 210 8 395
Övrig omsättning 106 - 96 170 - - 8 275 322 359
Rörelseresultat (EBIT) 972 223 250 323 204 198 -22 -267 350 153
Resultat efter finansnetto 966 190 216 183 10 -1 -145 -311 338 95
Årets resultat 564 105 116 0 10 -1 -145 -169 186 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 113 90 1 411 1 210 1 539 1 895 1 757 2 020 1 062 834
Omsättningstillgångar 1 974 1 545 393 448 665 696 626 528 605 557
Tillgångar 2 087 1 634 1 804 1 658 2 204 2 591 2 384 2 547 1 666 1 391
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 894 331 226 110 111 100 102 117 286 100
Obeskattade reserver 323 80 30 0 0 0 0 0 142 79
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 183 16 66 162 770 814 865 0 0
Kortfristiga skulder 870 1 041 1 532 1 482 1 932 1 720 1 468 1 566 1 238 1 212
Skulder och eget kapital 2 087 1 634 1 804 1 658 2 204 2 591 2 384 2 547 1 666 1 391
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 40 60 377 334 370
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 500 1 936 2 023 2 668 1 644 1 466 1 223 1 431 1 474 1 718
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 499 629 664 832 538 512 548 782 704 813
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 765 6 009 6 463 9 499 6 272 6 030 5 033 7 255 7 532 8 754
Nyckeltal
Antal anställda 5 7 7 7 7 7 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 332 858 910 1 333 896 861 838 1 163 1 202 1 399
Personalkostnader per anställd (tkr) 388 358 381 501 295 281 269 423 412 488
Rörelseresultat, EBITDA 1 010 504 492 782 594 590 375 86 681 456
Nettoomsättningförändring 10,82% -5,62% -31,75% 48,74% 4,01% 20,00% -28,01% -3,19% -14,12% -%
Du Pont-modellen 46,57% 13,65% 13,86% 19,48% 4,26% 3,67% -0,92% -10,44% 21,13% 11,07%
Vinstmarginal 14,60% 3,71% 3,93% 3,46% 1,50% 1,58% -0,44% -3,81% 4,88% 1,83%
Bruttovinstmarginal 63,16% 68,56% 67,60% 63,52% 63,27% 63,83% 63,60% 59,76% 60,29% 59,58%
Rörelsekapital/omsättning 16,58% 8,39% -17,89% -11,08% -20,20% -16,98% -16,76% -14,87% -8,78% -7,80%
Soliditet 54,91% 24,08% 13,82% 6,63% 5,04% 3,86% 4,28% 4,59% 23,30% 11,28%
Kassalikviditet 211,72% 133,81% 12,60% 16,53% 22,62% 26,92% 26,09% 19,16% 32,96% 27,31%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...