Visa allt om Blå i Karlstad AB
Visa allt om Blå i Karlstad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 6 659 6 009 6 367 9 329 6 272 6 030 5 025 6 980 7 210 8 395
Övrig omsättning 106 - 96 170 - - 8 275 322 359
Rörelseresultat (EBIT) 972 223 250 323 204 198 -22 -267 350 153
Resultat efter finansnetto 966 190 216 183 10 -1 -145 -311 338 95
Årets resultat 564 105 116 0 10 -1 -145 -169 186 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 113 90 1 411 1 210 1 539 1 895 1 757 2 020 1 062 834
Omsättningstillgångar 1 974 1 545 393 448 665 696 626 528 605 557
Tillgångar 2 087 1 634 1 804 1 658 2 204 2 591 2 384 2 547 1 666 1 391
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 894 331 226 110 111 100 102 117 286 100
Obeskattade reserver 323 80 30 0 0 0 0 0 142 79
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 183 16 66 162 770 814 865 0 0
Kortfristiga skulder 870 1 041 1 532 1 482 1 932 1 720 1 468 1 566 1 238 1 212
Skulder och eget kapital 2 087 1 634 1 804 1 658 2 204 2 591 2 384 2 547 1 666 1 391
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 40 60 377 334 370
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 500 1 936 2 023 2 668 1 644 1 466 1 223 1 431 1 474 1 718
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 499 629 664 832 538 512 548 782 704 813
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 765 6 009 6 463 9 499 6 272 6 030 5 033 7 255 7 532 8 754
Nyckeltal
Antal anställda 5 7 7 7 7 7 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 332 858 910 1 333 896 861 838 1 163 1 202 1 399
Personalkostnader per anställd (tkr) 388 358 381 501 295 281 269 423 412 488
Rörelseresultat, EBITDA 1 010 504 492 782 594 590 375 86 681 456
Nettoomsättningförändring 10,82% -5,62% -31,75% 48,74% 4,01% 20,00% -28,01% -3,19% -14,12% -%
Du Pont-modellen 46,57% 13,65% 13,86% 19,48% 4,26% 3,67% -0,92% -10,44% 21,13% 11,07%
Vinstmarginal 14,60% 3,71% 3,93% 3,46% 1,50% 1,58% -0,44% -3,81% 4,88% 1,83%
Bruttovinstmarginal 63,16% 68,56% 67,60% 63,52% 63,27% 63,83% 63,60% 59,76% 60,29% 59,58%
Rörelsekapital/omsättning 16,58% 8,39% -17,89% -11,08% -20,20% -16,98% -16,76% -14,87% -8,78% -7,80%
Soliditet 54,91% 24,08% 13,82% 6,63% 5,04% 3,86% 4,28% 4,59% 23,30% 11,28%
Kassalikviditet 211,72% 133,81% 12,60% 16,53% 22,62% 26,92% 26,09% 19,16% 32,96% 27,31%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2008 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2006 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...