Visa allt om Gullex Livs Aktiebolag
Visa allt om Gullex Livs Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 218 149 209 375 201 921 198 437 192 285 187 349 168 088 64 826 59 241 51 338
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 16 245 15 375 12 051 11 552 10 111 13 844 14 891 3 619 3 606 2 450
Resultat efter finansnetto 15 537 13 880 12 500 11 830 10 386 13 790 14 481 3 389 3 462 2 456
Årets resultat 12 247 11 161 9 600 7 467 6 051 9 954 8 614 1 719 2 330 1 186
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 37 372 27 474 29 698 16 197 17 430 18 995 20 237 5 432 4 687 2 600
Omsättningstillgångar 40 386 38 963 27 716 33 397 25 964 19 388 12 436 6 680 6 118 5 796
Tillgångar 77 758 66 437 57 413 49 595 43 394 38 384 32 673 12 111 10 805 8 396
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 54 896 44 649 35 489 27 889 22 421 18 370 11 416 3 802 3 183 1 948
Obeskattade reserver 8 376 8 819 9 755 9 586 7 978 5 856 5 626 2 849 1 986 1 859
Avsättningar (tkr) 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 14 355 12 969 12 171 12 120 12 995 14 157 15 630 5 460 5 636 4 590
Skulder och eget kapital 77 758 66 437 57 413 49 595 43 394 38 384 32 673 12 111 10 805 8 396
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 - 520 510 450 480 510
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 18 316 17 847 16 989 16 822 16 206 14 427 12 273 4 307 3 487 3 268
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 6 196 5 170 4 611 4 602 4 500 4 124 3 527 1 710 1 577 1 548
Utdelning till aktieägare 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 0 1 000 1 100 1 094
Omsättning 218 149 209 375 201 921 198 437 192 285 187 349 168 088 64 826 59 241 51 338
Nyckeltal
Antal anställda 53 54 52 52 49 48 44 16 13 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 116 3 877 3 883 3 816 3 924 3 903 3 820 4 052 4 557 3 667
Personalkostnader per anställd (tkr) 462 426 415 412 423 397 371 404 426 380
Rörelseresultat, EBITDA 18 588 17 909 16 787 16 245 14 619 17 942 18 260 4 347 4 239 2 969
Nettoomsättningförändring 4,19% 3,69% 1,76% 3,20% 2,63% 11,46% 159,29% 9,43% 15,39% -%
Du Pont-modellen 21,17% 23,37% 21,89% 24,17% 24,13% 36,37% 45,96% 30,71% 34,09% 29,49%
Vinstmarginal 7,55% 7,41% 6,22% 6,04% 5,45% 7,45% 8,93% 5,74% 6,22% 4,82%
Bruttovinstmarginal 19,20% 19,29% 18,45% 18,21% 17,96% 19,30% 19,11% 17,60% 18,53% 17,64%
Rörelsekapital/omsättning 11,93% 12,42% 7,70% 10,72% 6,74% 2,79% -1,90% 1,88% 0,81% 2,35%
Soliditet 79,00% 77,56% 75,07% 70,48% 65,22% 59,10% 47,63% 48,33% 42,69% 39,14%
Kassalikviditet 257,72% 272,23% 199,03% 248,29% 175,87% 115,15% 61,44% 90,22% 76,53% 89,32%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...