Visa allt om Respons och Event Ulf Jängnemyr AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 520 485 548 619 1 103 1 361 1 366 1 371 1 011 1 610
Övrig omsättning - - - - - - - 35 - -
Rörelseresultat (EBIT) 98 85 66 128 0 -221 -2 107 -81 175
Resultat efter finansnetto 97 85 66 127 -2 -222 -3 100 -13 185
Årets resultat 59 54 37 127 -2 -222 -7 70 -6 137
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 0 0 0 3 5 15 80 111 151
Omsättningstillgångar 383 376 341 336 325 505 692 557 673 1 265
Tillgångar 390 376 341 336 328 510 708 637 784 1 417
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 209 200 146 109 -18 -16 205 212 142 248
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 5 17 24
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 180 176 195 227 346 526 502 419 625 1 144
Skulder och eget kapital 390 376 341 336 328 510 708 637 784 1 417
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 470 189 150 86 625
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 60
Löner till övriga anställda 98 96 47 54 95 - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 127 137 132 69 120 238 153 146 121 238
Utdelning till aktieägare 60 50 0 0 0 0 0 0 0 100
Omsättning 520 485 548 619 1 103 1 361 1 366 1 406 1 011 1 610
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 520 485 548 619 1 103 681 683 686 506 805
Personalkostnader per anställd (tkr) 199 226 225 173 257 385 201 181 148 458
Rörelseresultat, EBITDA 100 85 66 131 3 -211 12 150 -40 216
Nettoomsättningförändring 7,22% -11,50% -11,47% -43,88% -18,96% -0,37% -0,36% 35,61% -37,20% -%
Du Pont-modellen 25,13% 22,61% 19,65% 38,10% 0,00% -43,33% -0,28% 16,95% 1,40% 12,99%
Vinstmarginal 18,85% 17,53% 12,23% 20,68% 0,00% -16,24% -0,15% 7,88% 1,09% 11,43%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 99,45% 98,06% 100,00% 100,00% 47,44% 47,63% 100,00% 83,17%
Rörelsekapital/omsättning 39,04% 41,24% 26,64% 17,61% -1,90% -1,54% 13,91% 10,07% 4,75% 7,52%
Soliditet 53,59% 53,19% 42,82% 32,44% -5,49% -3,14% 28,95% 33,85% 19,67% 18,72%
Kassalikviditet 212,78% 213,64% 174,87% 148,02% 93,93% 96,01% 137,85% 132,94% 107,68% 110,58%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...