Visa allt om L.O.G.E.D. AB
Visa allt om L.O.G.E.D. AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 804 343 89 3 52 117 78 2 257 891
Övrig omsättning 10 - - - 4 12 - 27 96 -
Rörelseresultat (EBIT) 34 17 12 -135 -130 -136 20 -131 -203 -841
Resultat efter finansnetto 23 16 12 -135 -130 -139 -4 -151 -230 -897
Årets resultat 23 16 12 -135 -130 -139 -4 -151 -230 -897
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 22 54 51 86 14 65 169
Omsättningstillgångar 21 6 32 0 21 20 16 23 41 107
Tillgångar 21 7 32 22 75 71 103 37 106 277
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -1 358 -1 381 -1 397 -1 409 -1 273 -1 143 -1 004 -1 000 -849 -618
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 275 1 340 1 429 1 404 1 312 1 168 1 006 1 004 862 560
Kortfristiga skulder 104 48 0 26 37 47 101 33 93 335
Skulder och eget kapital 21 7 32 22 75 71 103 37 106 277
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 29 0 0 0 412
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 9 0 0 0 156
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 814 343 89 3 56 129 78 29 353 891
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 1 0 0 0 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 117 - - - 223
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 38 - - - 154
Rörelseresultat, EBITDA 34 17 21 -92 -129 -122 34 -127 -183 -805
Nettoomsättningförändring 134,40% 285,39% 2 866,67% -94,23% -55,56% 50,00% -% -99,22% -71,16% -%
Du Pont-modellen 161,90% 242,86% 37,50% -613,64% -173,33% -191,55% 19,42% -354,05% -191,51% -303,61%
Vinstmarginal 4,23% 4,96% 13,48% -4 500,00% -250,00% -116,24% 25,64% -6 550,00% -78,99% -94,39%
Bruttovinstmarginal 14,05% 18,95% 30,34% 66,67% 11,54% 31,62% 100,00% -3 850,00% 57,98% 17,73%
Rörelsekapital/omsättning -10,32% -12,24% 35,96% -866,67% -30,77% -23,08% -108,97% -500,00% -20,23% -25,59%
Soliditet -6 466,67% -19 728,57% -4 365,62% -6 404,55% -1 697,33% -1 609,86% -974,76% -2 702,70% -800,94% -223,10%
Kassalikviditet 20,19% 12,50% -% 0,00% 56,76% 0,00% -0,99% 18,18% 1,08% 16,72%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...