Visa allt om C. Stevinger Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 173 122 396 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - 27 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 89 68 244 -1 -11 -10 25 -3 -4 -4
Resultat efter finansnetto 49 95 249 -1 -29 -154 291 -3 27 -4
Årets resultat 68 65 146 -1 -29 -154 283 10 27 -4
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 53 62 62 72 93 241 132 120 250
Omsättningstillgångar 251 340 478 168 169 176 181 0 0 50
Tillgångar 263 393 540 230 241 269 422 132 120 300
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 177 240 375 229 230 259 413 130 120 93
Obeskattade reserver 20 75 57 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206
Kortfristiga skulder 66 79 108 1 11 9 9 2 0 0
Skulder och eget kapital 263 393 540 230 241 269 422 132 120 300
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06 2011-06 2010-06
2009-06
2008-06 2007-06 2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 75 130 200 0 0 6 0 0 0 0
Omsättning 173 122 396 0 0 0 27 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 89 68 244 -1 -11 -10 25 -3 -4 -4
Nettoomsättningförändring 41,80% -69,19% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 34,60% 24,17% 45,93% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 52,60% 77,87% 62,63% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 106,94% 213,93% 93,43% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 73,23% 75,95% 77,22% 99,57% 95,44% 96,28% 97,87% 98,48% 100,00% 31,00%
Kassalikviditet 380,30% 430,38% 442,59% 16 800,00% 1 536,36% 1 955,56% 2 011,11% 0,00% -% -%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...