Visa allt om Slutplattan GATRI 100124 AB
Visa allt om Slutplattan GATRI 100124 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 164 173 122 396 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - 27 - -
Rörelseresultat (EBIT) 43 89 68 244 -1 -11 -10 25 -3 -4
Resultat efter finansnetto 43 49 95 249 -1 -29 -154 291 -3 27
Årets resultat 45 68 65 146 -1 -29 -154 283 10 27
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 12 53 62 62 72 93 241 132 120
Omsättningstillgångar 202 251 340 478 168 169 176 181 0 0
Tillgångar 202 263 393 540 230 241 269 422 132 120
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 147 177 240 375 229 230 259 413 130 120
Obeskattade reserver 0 20 75 57 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 55 66 79 108 1 11 9 9 2 0
Skulder och eget kapital 202 263 393 540 230 241 269 422 132 120
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06 2011-06 2010-06
2009-06
2008-06 2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 75 130 200 0 0 6 0 0 0
Omsättning 164 173 122 396 0 0 0 27 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 43 89 68 244 -1 -11 -10 25 -3 -4
Nettoomsättningförändring -5,20% 41,80% -69,19% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 21,29% 34,60% 24,17% 45,93% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 26,22% 52,60% 77,87% 62,63% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 89,63% 106,94% 213,93% 93,43% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 72,77% 73,23% 75,95% 77,22% 99,57% 95,44% 96,28% 97,87% 98,48% 100,00%
Kassalikviditet 367,27% 380,30% 430,38% 442,59% 16 800,00% 1 536,36% 1 955,56% 2 011,11% 0,00% -%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...