Visa allt om LBC WETAB Holding AB
Visa allt om LBC WETAB Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -22 -16 -13 -10 -11 0 0 0 -5 -3
Resultat efter finansnetto 752 1 630 130 336 -9 528 0 3 -2 -2
Årets resultat 752 1 630 130 336 -9 528 0 3 -2 -2
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 813 3 950 1 919 1 594 755 164 54 24 24 24
Omsättningstillgångar 502 1 406 492 162 327 518 100 100 97 101
Tillgångar 6 315 5 355 2 412 1 756 1 081 681 153 123 120 125
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 107 5 354 2 412 1 756 886 628 100 100 97 98
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 208 0 0 0 196 54 54 24 24 26
Skulder och eget kapital 6 315 5 355 2 412 1 756 1 081 681 153 123 120 125
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 - - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 - - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -22 -16 -13 -10 -11 0 0 0 -5 -3
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 96,71% 99,98% 100,00% 100,00% 81,96% 92,22% 65,36% 81,30% 80,83% 78,40%
Kassalikviditet 241,35% -% -% -% 166,84% 959,26% 185,19% 416,67% 404,17% 388,46%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...