Visa allt om Vitt Grafiska Produktion AB
Visa allt om Vitt Grafiska Produktion AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 83 723 75 087 68 914 67 280 59 765 52 399 50 132 43 104 43 826 36 333
Övrig omsättning 4 734 157 1 030 2 953 2 022 77 - 1 676 405 146
Rörelseresultat (EBIT) -4 875 -1 470 2 517 3 109 2 409 -582 -44 -1 101 3 709 775
Resultat efter finansnetto -3 483 -1 916 1 010 -94 1 057 -1 331 -821 -1 736 3 380 430
Årets resultat -2 965 -786 -138 -1 354 1 038 -1 335 -87 0 1 324 69
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 53 589 8 301 9 801 7 031 8 741 10 852 14 560 13 872 9 473 9 279
Omsättningstillgångar 34 871 19 167 18 254 17 465 20 096 14 519 14 611 11 984 9 531 8 604
Tillgångar 88 460 27 468 28 054 24 497 28 837 25 371 29 171 25 856 19 004 17 884
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 152 3 231 4 054 2 194 3 548 3 560 3 395 3 482 3 482 2 158
Obeskattade reserver 0 518 1 649 700 0 0 0 835 2 616 1 130
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 40 865 5 104 5 594 3 609 5 571 6 181 7 533 8 675 6 658 8 569
Kortfristiga skulder 36 443 18 614 16 757 17 994 19 717 15 629 18 242 12 864 6 248 6 026
Skulder och eget kapital 88 460 27 468 28 054 24 497 28 837 25 371 29 171 25 856 19 004 17 884
Löner & utdelning (tkr)
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 1 053 1 113 1 130 1 128 1 065 990
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 22 334 17 934 18 658 17 051 13 646 12 585 10 788 9 445 8 037 6 354
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 8 687 7 058 6 914 6 733 5 527 5 286 4 451 4 143 3 422 3 017
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 88 457 75 244 69 944 70 233 61 787 52 476 50 132 44 780 44 231 36 479
Nyckeltal
Antal anställda 66 45 45 46 38 0 30 27 25 25
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 269 1 669 1 531 1 463 1 573 - 1 671 1 596 1 753 1 453
Personalkostnader per anställd (tkr) 481 558 578 534 544 - 555 555 510 424
Rörelseresultat, EBITDA -1 902 453 3 808 4 419 4 170 2 279 2 789 1 732 6 194 3 294
Nettoomsättningförändring 11,50% 8,96% 2,43% 12,57% 14,06% 4,52% 16,30% -1,65% 20,62% -%
Du Pont-modellen -2,60% -5,00% 5,62% 2,42% 5,79% -2,92% -0,02% -4,18% 19,57% 4,52%
Vinstmarginal -2,75% -1,83% 2,29% 0,88% 2,79% -1,41% -0,01% -2,51% 8,49% 2,22%
Bruttovinstmarginal 50,62% 53,69% 61,61% 58,90% 57,57% 60,14% 61,60% 60,66% 64,14% 60,58%
Rörelsekapital/omsättning -1,88% 0,74% 2,17% -0,79% 0,63% -2,12% -7,24% -2,04% 7,49% 7,10%
Soliditet 12,61% 13,23% 18,78% 11,06% 12,30% 14,03% 11,64% 15,79% 28,23% 16,62%
Kassalikviditet 74,44% 85,12% 84,99% 78,06% 86,42% 73,67% 66,97% 73,90% 118,47% 121,74%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...