Visa allt om Rignite AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 9 257
Övrig omsättning - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -3 -1 0 -1 -19 -22 -28 -35 -50
Resultat efter finansnetto -3 -1 0 -1 -19 -22 -28 -35 -50
Årets resultat -3 -1 0 -1 -19 -22 -28 -35 -50
Balansräkningar (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 13 27 40 53
Omsättningstillgångar 2 1 3 5 2 11 10 10 7
Tillgångar 2 1 3 5 2 25 37 50 60
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -2 0 0 0 -53 -35 -13 15 50
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 50 52 40 0 0
Kortfristiga skulder 4 1 4 5 4 7 10 34 10
Skulder och eget kapital 2 1 3 5 2 25 37 50 60
Löner & utdelning (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - 0 - - 0
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 9 257
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 9 257
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -3 -1 0 -1 -6 -9 -15 -22 -37
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -83,33%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -0,54%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 6,77%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -0,03%
Soliditet -100,00% 0,00% 0,00% 0,00% -2 650,00% -140,00% -35,14% 30,00% 83,33%
Kassalikviditet 50,00% 100,00% 75,00% 100,00% 50,00% 157,14% 100,00% 29,41% 70,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2005 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...