Visa allt om VårdKnuten AB
Visa allt om VårdKnuten AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 739 3 777 3 799 4 129 4 560 4 434 4 158 4 163 3 854 3 556
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 517 447 1 726 1 589 1 956 1 871 1 603 2 019 912 2 104
Resultat efter finansnetto 944 973 2 343 2 266 2 335 1 876 1 603 1 890 729 2 009
Årets resultat 806 1 175 1 964 1 526 1 795 1 024 1 163 1 313 451 1 408
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 372 3 045 1 615 1 716 1 817 769 873 673 910 688
Omsättningstillgångar 4 898 4 898 6 118 5 070 2 981 3 554 2 292 2 116 1 528 759
Tillgångar 8 271 7 942 7 733 6 786 4 799 4 323 3 165 2 790 2 437 1 448
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 001 6 870 6 396 4 832 3 705 3 310 2 686 2 230 1 922 104
Obeskattade reserver 609 582 982 1 003 583 567 85 68 67 8
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 660 490 355 951 510 446 394 492 448 1 336
Skulder och eget kapital 8 271 7 942 7 733 6 786 4 799 4 323 3 165 2 790 2 437 1 448
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 500 400 524 352 807 211
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 930 914 923 827 415 393 339 330 330 144
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 721 1 921 682 1 276 621 656 455 533 719 181
Utdelning till aktieägare 642 675 700 400 400 1 400 400 250 250 0
Omsättning 2 739 3 777 3 799 4 129 4 560 4 434 4 158 4 163 3 854 3 556
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 370 1 889 1 900 2 065 2 280 2 217 2 079 2 082 1 927 1 778
Personalkostnader per anställd (tkr) 831 1 428 809 1 067 803 735 671 626 929 294
Rörelseresultat, EBITDA 689 583 1 827 1 690 2 055 1 975 1 625 2 105 979 2 110
Nettoomsättningförändring -27,48% -0,58% -7,99% -9,45% 2,84% 6,64% -0,12% 8,02% 8,38% -%
Du Pont-modellen 11,40% 12,24% 30,31% 33,41% 48,66% 43,42% 50,77% 67,81% 34,02% 138,74%
Vinstmarginal 34,43% 25,73% 61,70% 54,90% 51,21% 42,33% 38,65% 45,45% 21,51% 56,50%
Bruttovinstmarginal 94,45% 96,64% 95,63% 97,17% 93,33% 95,58% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 154,73% 116,71% 151,70% 99,76% 54,19% 70,09% 45,65% 39,01% 28,02% -16,23%
Soliditet 90,39% 92,22% 92,62% 82,10% 86,16% 86,23% 86,85% 81,68% 80,85% 7,58%
Kassalikviditet 742,12% 999,59% 1 723,38% 533,12% 584,51% 796,86% 581,73% 430,08% 341,07% 56,81%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...