Visa allt om IT Strategic Europe AB
Visa allt om IT Strategic Europe AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 380 0 39 22 0 0 15 1 341 225 4
Övrig omsättning - - 1 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 39 -13 35 1 -8 -8 -7 -58 45 -425
Resultat efter finansnetto 39 -13 35 2 -8 -9 -8 -51 14 13
Årets resultat 37 -13 35 2 -8 -9 -7 -51 31 9
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 2 7 11 16 24 6 397
Omsättningstillgångar 187 60 77 43 36 41 222 316 244 114
Tillgångar 187 60 77 45 42 53 238 340 250 510
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 96 59 72 37 35 43 52 59 175 145
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 92 1 5 8 7 10 186 281 76 320
Skulder och eget kapital 187 60 77 45 42 53 238 340 250 510
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12 2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 - 0 400 100 225
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 225
Löner till övriga anställda - - - 0 0 - 0 229 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 - 0 204 29 113
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 65 0
Omsättning 380 0 40 22 0 0 15 1 341 225 4
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 1 - - 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 22 - - 15 1 341 225 4
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 4 - - - 878 134 345
Rörelseresultat, EBITDA 39 -13 37 6 -3 -3 1 -52 48 -422
Nettoomsättningförändring -% -100,00% 77,27% -% -% -100,00% -98,88% 496,00% 5 525,00% -%
Du Pont-modellen 20,86% -% 45,45% 2,22% -% -% -2,94% -14,71% 5,60% 2,55%
Vinstmarginal 10,26% -% 89,74% 4,55% -% -% -46,67% -3,73% 6,22% 325,00%
Bruttovinstmarginal 99,21% -% 100,00% 100,00% -% -% 100,00% 96,94% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 25,00% -% 184,62% 159,09% -% -% 240,00% 2,61% 74,67% -5 150,00%
Soliditet 51,34% 98,33% 93,51% 82,22% 83,33% 81,13% 21,85% 17,35% 70,00% 35,07%
Kassalikviditet 203,26% 6 000,00% 1 540,00% 537,50% 514,29% 410,00% 119,35% 112,46% 202,63% 35,62%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...