Visa allt om Per Gustafsson Fastighetsförvaltning AB
Visa allt om Per Gustafsson Fastighetsförvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 8 749 6 100 1 446 1 426 1 314 1 188 0 0 0 0
Övrig omsättning 11 3 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 198 1 597 570 90 581 157 -5 -2 -1 -4
Resultat efter finansnetto 764 1 067 132 -564 -85 -396 -5 0 0 -4
Årets resultat 467 934 132 -564 -85 -396 -5 0 0 -4
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 91 982 91 561 15 648 15 769 16 011 16 252 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 6 451 2 690 994 722 1 675 1 829 83 88 88 88
Tillgångar 98 433 94 251 16 642 16 491 17 686 18 081 83 88 88 88
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 65 411 65 965 190 57 51 106 82 87 87 87
Obeskattade reserver 42 26 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 31 075 26 744 16 198 15 967 17 376 17 748 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 904 1 517 254 467 259 227 1 1 1 1
Skulder och eget kapital 98 433 94 251 16 642 16 491 17 686 18 081 83 88 88 88
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 827 535 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 280 190 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 1 250 1 020 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 760 6 103 1 446 1 426 1 314 1 188 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 375 3 050 - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 565 374 - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 2 107 2 319 691 332 823 360 -5 -2 -1 -4
Nettoomsättningförändring 43,43% 321,85% 1,40% 8,52% 10,61% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 1,22% 1,69% 3,45% 0,55% 3,29% 0,87% -% -% -% -%
Vinstmarginal 13,69% 26,18% 39,70% 6,31% 44,22% 13,22% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 93,69% 100,00% 100,00% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 51,97% 19,23% 51,18% 17,88% 107,76% 134,85% -% -% -% -%
Soliditet 66,49% 70,01% 1,14% 0,35% 0,29% 0,59% 98,80% 98,86% 98,86% 98,86%
Kassalikviditet 338,81% 177,32% 391,34% 154,60% 646,72% 805,73% 8 300,00% 8 800,00% 8 800,00% 8 800,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...