Visa allt om Koppartaket NI AB
Visa allt om Koppartaket NI AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 595 17 812 23 321 3 445 8 020 18 063 20 510 23 686 3 375 6 114
Övrig omsättning - - - - 269 237 253 10 - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 993 -1 982 5 437 -442 1 581 510 -10 961 -863 1 039 718
Resultat efter finansnetto -1 930 -2 354 5 085 -482 1 387 -214 -5 386 -1 086 953 599
Årets resultat -1 930 -2 354 5 085 -482 1 387 -214 -5 386 3 -17 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 4 11 392 8 111 115 0
Omsättningstillgångar 2 360 13 250 24 032 14 178 11 754 19 063 11 183 10 565 10 273 6 405
Tillgångar 2 360 13 250 24 032 14 178 11 754 19 066 22 576 18 676 10 388 6 405
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 702 3 632 5 986 901 1 383 -4 110 97 94 110
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 7 31 28 67 913
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 5 760 7 280 600 0
Kortfristiga skulder 658 9 618 18 046 13 277 10 371 19 063 16 675 11 272 9 628 5 381
Skulder och eget kapital 2 360 13 250 24 032 14 178 11 754 19 066 22 576 18 676 10 388 6 405
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 595 17 812 23 321 3 445 8 289 18 300 20 763 23 696 3 375 6 114
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 993 -1 982 5 437 -442 1 585 514 -10 957 -859 1 043 718
Nettoomsättningförändring -96,66% -23,62% 576,95% -57,04% -55,60% -11,93% -13,41% 601,81% -44,80% -%
Du Pont-modellen -81,78% -14,96% 22,63% -3,11% 13,46% 2,71% -12,66% -4,60% 10,01% 11,21%
Vinstmarginal -324,37% -11,13% 23,32% -12,80% 19,73% 2,86% -13,93% -3,63% 30,81% 11,74%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 286,05% 20,39% 25,67% 26,15% 17,24% 0,00% -26,78% -2,98% 19,11% 16,75%
Soliditet 72,12% 27,41% 24,91% 6,35% 11,77% -0,02% 0,49% 0,52% 0,90% 1,72%
Kassalikviditet 358,66% 130,31% 69,10% 25,07% 32,03% 31,93% 41,72% 83,67% 33,22% 1,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...