Visa allt om Psiam AB
Visa allt om Psiam AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 940 3 739 8 603 10 948 10 814 10 809 9 203 7 830 4 898 1 601
Övrig omsättning 66 18 - - 18 6 17 72 - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 783 1 674 1 351 227 897 573 38 -498 -1 618 -1 711
Resultat efter finansnetto 1 782 1 673 1 367 246 920 584 36 -435 -1 608 -1 712
Årets resultat -1 1 363 1 367 246 920 584 36 -435 -1 608 -1 712
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 42 33 44 16 0 0 0
Omsättningstillgångar 6 659 5 428 5 378 5 050 5 155 4 892 3 440 2 316 2 044 1 810
Tillgångar 6 659 5 428 5 378 5 092 5 188 4 936 3 456 2 316 2 044 1 810
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 860 4 861 3 498 2 131 1 885 965 381 345 280 -1 612
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132
Kortfristiga skulder 1 799 567 1 880 2 961 3 304 3 971 3 075 1 971 1 764 3 291
Skulder och eget kapital 6 659 5 428 5 378 5 092 5 188 4 936 3 456 2 316 2 044 1 810
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 572 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 2 411 3 683 3 163 1 747 2 564 2 811 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 1 095 1 905 1 544 1 120 1 196 1 217 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 006 3 757 8 603 10 948 10 832 10 815 9 220 7 902 4 898 1 601
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 4 5 5 4 5 8 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 2 151 2 190 2 163 2 702 1 841 979 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 875 1 169 986 895 787 534 - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 783 1 674 1 363 238 908 581 39 -498 -1 618 -1 711
Nettoomsättningförändring 5,38% -56,54% -21,42% 1,24% 0,05% 17,45% 17,54% 59,86% 205,93% -%
Du Pont-modellen 26,78% 30,86% 25,42% 4,83% 17,75% 11,85% 1,13% -16,75% -78,03% -94,53%
Vinstmarginal 45,25% 44,80% 15,89% 2,25% 8,52% 5,41% 0,42% -4,96% -32,56% -106,87%
Bruttovinstmarginal 44,90% 46,78% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 123,35% 130,01% 40,66% 19,08% 17,12% 8,52% 3,97% 4,41% 5,72% -92,50%
Soliditet 72,98% 89,55% 65,04% 41,85% 36,33% 19,55% 11,02% 14,90% 13,70% -89,06%
Kassalikviditet 370,15% 957,32% 286,06% 170,55% 156,02% 123,19% 111,87% 117,50% 115,87% 55,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...