Visa allt om Vislanda Speciallackering AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 988 5 520 5 800 7 352 12 104 9 379 7 715 12 264 9 969 7 509
Övrig omsättning - 2 41 32 - - 12 - - 14
Rörelseresultat (EBIT) 13 421 -161 -395 1 340 1 206 564 2 564 1 757 1 516
Resultat efter finansnetto -44 345 -287 -543 1 184 1 049 408 2 399 1 720 1 477
Årets resultat 144 699 0 1 672 507 103 991 818 815
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 676 4 072 4 585 5 063 5 344 5 731 6 208 6 139 1 598 1 111
Omsättningstillgångar 2 440 2 890 2 381 3 181 4 261 3 418 2 129 3 267 4 097 2 190
Tillgångar 6 116 6 961 6 965 8 244 9 605 9 149 8 337 9 406 5 695 3 302
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 842 2 396 1 697 1 697 2 396 2 225 1 868 1 885 1 644 915
Obeskattade reserver 1 277 1 514 2 077 2 378 2 944 2 694 2 357 2 119 1 116 545
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 617 1 796 1 984 2 183 2 162 2 315 2 618 2 920 615 219
Kortfristiga skulder 1 380 1 255 1 207 1 986 2 103 1 916 1 496 2 482 2 321 1 624
Skulder och eget kapital 6 116 6 961 6 965 8 244 9 605 9 149 8 337 9 406 5 695 3 302
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 941 943 822 791 1 076 877
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 984 1 927 2 211 3 099 3 275 2 126 1 999 3 029 1 999 1 566
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 730 688 861 1 337 1 555 1 180 1 130 1 476 1 186 697
Utdelning till aktieägare 0 698 0 0 700 500 150 120 750 89
Omsättning 4 988 5 522 5 841 7 384 12 104 9 379 7 727 12 264 9 969 7 523
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 7 10 14 11 8 12 11 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 831 920 829 735 865 853 964 1 022 906 834
Personalkostnader per anställd (tkr) 459 443 446 449 417 377 465 424 377 321
Rörelseresultat, EBITDA 407 884 317 91 1 832 1 763 1 132 2 924 2 021 1 689
Nettoomsättningförändring -9,64% -4,83% -21,11% -39,26% 29,05% 21,57% -37,09% 23,02% 32,76% -%
Du Pont-modellen 0,87% 6,90% -1,90% -4,44% 14,35% 13,44% 6,92% 27,83% 31,45% 46,12%
Vinstmarginal 1,06% 8,70% -2,28% -4,98% 11,38% 13,11% 7,48% 21,35% 17,97% 20,28%
Bruttovinstmarginal 83,18% 83,73% 79,24% 81,88% 79,25% 78,74% 82,35% 85,24% 84,33% 83,38%
Rörelsekapital/omsättning 21,25% 29,62% 20,24% 16,25% 17,83% 16,01% 8,20% 6,40% 17,82% 7,54%
Soliditet 46,40% 51,39% 47,62% 41,84% 47,53% 46,02% 43,24% 36,26% 42,98% 39,59%
Kassalikviditet 124,64% 166,06% 126,26% 113,09% 158,35% 123,96% 81,02% 99,88% 153,99% 107,88%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...