Visa allt om Trädlärkan Förvaltning AB
Visa allt om Trädlärkan Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 203 2 237 2 229 2 182 2 135 2 114 2 133 2 228 2 184 3 391
Övrig omsättning - - - - - - - - 87 -
Rörelseresultat (EBIT) 941 1 492 1 470 1 561 1 483 1 237 1 481 1 610 1 571 2 260
Resultat efter finansnetto 588 979 686 669 809 789 1 100 24 706 1 418
Årets resultat 16 -119 6 -1 4 4 0 10 516 1 131
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 619 20 921 21 269 21 514 21 760 22 005 22 251 22 497 22 742 22 987
Omsättningstillgångar 1 073 1 804 1 813 1 626 1 975 2 259 1 915 1 371 938 825
Tillgångar 21 692 22 725 23 082 23 140 23 735 24 264 24 166 23 868 23 680 23 812
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 272 1 256 1 375 1 369 1 370 1 366 1 362 1 362 1 353 837
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 19 000 19 000 18 800 19 000 19 000 19 000 19 400 19 400 19 400 19 800
Kortfristiga skulder 1 420 2 446 2 907 2 771 3 365 3 898 3 404 3 106 2 927 3 175
Skulder och eget kapital 21 692 22 725 23 082 23 140 23 735 24 264 24 166 23 868 23 680 23 812
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 203 2 237 2 229 2 182 2 135 2 114 2 133 2 228 2 271 3 391
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 289 1 840 1 715 1 806 1 728 1 482 1 726 1 855 1 816 2 587
Nettoomsättningförändring -1,52% 0,36% 2,15% 2,20% 0,99% -0,89% -4,26% 2,01% -35,59% -%
Du Pont-modellen 4,36% 6,59% 6,39% 6,80% 6,29% 5,11% 6,14% 4,29% 6,66% 9,50%
Vinstmarginal 42,90% 66,92% 66,22% 72,09% 69,88% 58,70% 69,53% 46,01% 72,25% 66,71%
Bruttovinstmarginal 79,94% 82,25% 76,94% 82,77% 80,94% 58,51% 69,43% 83,26% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -15,75% -28,70% -49,08% -52,47% -65,11% -77,53% -69,81% -77,87% -91,07% -69,30%
Soliditet 5,86% 5,53% 5,96% 5,92% 5,77% 5,63% 5,64% 5,71% 5,71% 3,52%
Kassalikviditet 75,56% 73,75% 62,37% 58,68% 58,69% 57,95% 56,26% 44,14% 32,05% 25,98%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...