Visa allt om Rifast i Skåne AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 407 6 764 6 444 5 267 3 996 3 396 3 450 3 454 3 583 3 374
Övrig omsättning 4 048 2 695 12 - - - 7 9 234 851
Rörelseresultat (EBIT) 4 606 4 929 2 220 2 221 1 490 984 1 424 1 705 1 555 -1 185
Resultat efter finansnetto 4 054 4 036 1 181 1 136 688 352 769 441 535 -1 918
Årets resultat 3 112 376 920 631 0 0 0 0 288 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 23 010 27 711 30 000 31 243 18 575 18 424 21 109 21 962 22 421 24 080
Omsättningstillgångar 7 075 5 886 3 242 1 590 494 1 312 839 504 508 813
Tillgångar 30 086 33 597 33 242 32 833 19 069 19 736 21 948 22 466 22 929 24 894
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 233 1 321 1 042 1 019 388 388 388 388 388 100
Obeskattade reserver 544 1 011 280 280 0 0 134 134 134 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 22 499 28 722 28 227 28 699 17 621 18 196 19 835 20 375 20 719 23 527
Kortfristiga skulder 3 810 2 543 3 692 2 835 1 060 1 152 1 590 1 568 1 688 1 266
Skulder och eget kapital 30 086 33 597 33 242 32 833 19 069 19 736 21 948 22 466 22 929 24 894
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 447 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 455 9 459 6 456 5 267 3 996 3 396 3 457 3 463 3 817 4 225
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 5 713 6 107 3 309 3 181 2 261 1 804 2 198 2 464 2 314 -431
Nettoomsättningförändring -5,28% 4,97% 22,35% 31,81% 17,67% -1,57% -0,12% -3,60% 6,19% -%
Du Pont-modellen 15,31% 14,69% 6,72% 6,76% 7,82% 4,99% 6,49% 7,59% 6,79% -4,76%
Vinstmarginal 71,91% 72,99% 34,67% 42,17% 37,31% 29,00% 41,28% 49,39% 43,46% -35,12%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 50,96% 49,42% -6,98% -23,64% -14,16% 4,71% -21,77% -30,80% -32,93% -13,43%
Soliditet 12,16% 6,28% 3,79% 3,73% 2,03% 1,97% 2,22% 2,16% 2,11% 0,40%
Kassalikviditet 185,70% 231,46% 87,81% 56,08% 46,60% 113,89% 52,77% 32,14% 30,09% 64,22%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...