Visa allt om Rifast i Skåne AB
Visa allt om Rifast i Skåne AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 990 6 407 6 764 6 444 5 267 3 996 3 396 3 450 3 454 3 583
Övrig omsättning 370 4 048 2 695 12 - - - 7 9 234
Rörelseresultat (EBIT) 2 123 4 606 4 929 2 220 2 221 1 490 984 1 424 1 705 1 555
Resultat efter finansnetto 1 702 4 054 4 036 1 181 1 136 688 352 769 441 535
Årets resultat 1 142 3 112 376 920 631 0 0 0 0 288
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 24 527 23 010 27 711 30 000 31 243 18 575 18 424 21 109 21 962 22 421
Omsättningstillgångar 4 694 7 075 5 886 3 242 1 590 494 1 312 839 504 508
Tillgångar 29 222 30 086 33 597 33 242 32 833 19 069 19 736 21 948 22 466 22 929
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 375 3 233 1 321 1 042 1 019 388 388 388 388 388
Obeskattade reserver 544 544 1 011 280 280 0 0 134 134 134
Avsättningar (tkr) 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 21 467 22 499 28 722 28 227 28 699 17 621 18 196 19 835 20 375 20 719
Kortfristiga skulder 2 692 3 810 2 543 3 692 2 835 1 060 1 152 1 590 1 568 1 688
Skulder och eget kapital 29 222 30 086 33 597 33 242 32 833 19 069 19 736 21 948 22 466 22 929
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 447 0 0 0 0 0
Omsättning 5 360 10 455 9 459 6 456 5 267 3 996 3 396 3 457 3 463 3 817
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 2 967 5 713 6 107 3 309 3 181 2 261 1 804 2 198 2 464 2 314
Nettoomsättningförändring -22,12% -5,28% 4,97% 22,35% 31,81% 17,67% -1,57% -0,12% -3,60% -%
Du Pont-modellen 7,27% 15,31% 14,69% 6,72% 6,76% 7,82% 4,99% 6,49% 7,59% 6,79%
Vinstmarginal 42,55% 71,91% 72,99% 34,67% 42,17% 37,31% 29,00% 41,28% 49,39% 43,46%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 40,12% 50,96% 49,42% -6,98% -23,64% -14,16% 4,71% -21,77% -30,80% -32,93%
Soliditet 16,42% 12,16% 6,28% 3,79% 3,73% 2,03% 1,97% 2,22% 2,16% 2,11%
Kassalikviditet 174,37% 185,70% 231,46% 87,81% 56,08% 46,60% 113,89% 52,77% 32,14% 30,09%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...