Visa allt om Tommy Björkman Traktorarbeten AB
Visa allt om Tommy Björkman Traktorarbeten AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 4 373 3 833 3 632 4 306 4 366 5 988 8 719 8 747 8 782 8 189
Övrig omsättning 37 469 - - 243 760 14 14 301 110
Rörelseresultat (EBIT) 499 894 342 -146 335 766 291 -569 307 209
Resultat efter finansnetto 475 857 297 -205 298 729 191 -761 -10 -83
Årets resultat 223 425 122 1 35 611 51 0 159 2
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 417 3 279 2 736 3 455 4 250 2 847 2 500 3 876 5 723 7 179
Omsättningstillgångar 1 822 847 1 463 1 115 1 319 1 284 1 797 1 802 1 687 1 591
Tillgångar 5 239 4 126 4 199 4 570 5 570 4 131 4 297 5 678 7 410 8 770
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 052 830 1 705 1 583 1 582 1 547 942 891 891 732
Obeskattade reserver 1 372 1 185 874 738 949 704 806 699 1 449 1 687
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 010 787 732 1 055 1 378 496 652 1 394 2 600 3 892
Kortfristiga skulder 1 805 1 324 889 1 193 1 661 1 384 1 897 2 694 2 470 2 460
Skulder och eget kapital 5 239 4 126 4 199 4 570 5 570 4 131 4 297 5 678 7 410 8 770
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 510 300 300 243 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 146 943 903 1 227 1 286 1 329 1 622 1 736 1 865 2 217
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 374 216 257 368 394 536 618 667 624 870
Utdelning till aktieägare 0 0 1 300 0 0 6 0 0 0 0
Omsättning 4 410 4 302 3 632 4 306 4 609 6 748 8 733 8 761 9 083 8 299
Nyckeltal
Antal anställda 4 3 3 4 4 4 6 6 6 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 093 1 278 1 211 1 077 1 092 1 497 1 453 1 458 1 464 1 170
Personalkostnader per anställd (tkr) 391 388 376 396 426 620 442 455 459 487
Rörelseresultat, EBITDA 1 393 1 784 1 143 665 945 1 465 2 184 1 521 2 357 2 202
Nettoomsättningförändring 14,09% 5,53% -15,65% -1,37% -27,09% -31,32% -0,32% -0,40% 7,24% -%
Du Pont-modellen 9,52% 21,67% 8,17% -3,19% 6,01% 18,54% 6,77% -9,92% 4,17% 2,54%
Vinstmarginal 11,41% 23,32% 9,44% -3,39% 7,67% 12,79% 3,34% -6,44% 3,52% 2,72%
Bruttovinstmarginal 73,93% 73,05% 70,62% 64,56% 62,57% 58,75% 100,00% 100,00% 58,49% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 0,39% -12,44% 15,80% -1,81% -7,83% -1,67% -1,15% -10,20% -8,92% -10,61%
Soliditet 40,51% 42,52% 56,84% 46,54% 40,96% 50,01% 35,75% 24,56% 26,10% 22,20%
Kassalikviditet 100,94% 63,97% 164,57% 93,46% 79,11% 90,46% 91,20% 63,62% 65,18% 62,80%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...