Visa allt om SVERIGETAXI BLEKINGE Aktiebolag
Visa allt om SVERIGETAXI BLEKINGE Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 9 525 9 019 8 321 752 0 0 0 0 24 734
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -178 99 -418 -35 -4 -3 -7 -8 -52 -338
Resultat efter finansnetto -179 91 -431 136 -3 -3 -7 -8 -52 -339
Årets resultat 11 91 -431 136 -3 -3 -7 -8 -12 1
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 883 966 1 025 908 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 890 709 663 828 73 76 79 86 95 202
Tillgångar 1 773 1 675 1 687 1 736 73 76 79 86 95 202
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 270 259 168 599 63 66 69 76 84 96
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 57 0 257 189 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 445 1 415 1 261 948 10 10 10 10 10 106
Skulder och eget kapital 1 773 1 675 1 687 1 736 73 76 79 86 95 202
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 341 1 393 1 414 171 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 422 422 381 49 0 0 0 0 0 71
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 525 9 019 8 321 752 0 0 0 0 24 734
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 1 0 - 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 905 1 804 1 664 752 - - - - - 734
Personalkostnader per anställd (tkr) 353 363 365 220 - - - - - 316
Rörelseresultat, EBITDA -95 182 -335 -30 -4 -3 -7 -8 -52 -338
Nettoomsättningförändring 5,61% 8,39% 1 006,52% -% -% -% -% -100,00% -96,73% -%
Du Pont-modellen -9,98% 5,97% -24,78% 7,83% -% -% -% -% -54,74% -167,33%
Vinstmarginal -1,86% 1,11% -5,02% 18,09% -% -% -% -% -216,67% -46,05%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% -% 4,17% 10,63%
Rörelsekapital/omsättning -5,83% -7,83% -7,19% -15,96% -% -% -% -% 354,17% 13,08%
Soliditet 15,23% 15,46% 9,96% 34,50% 86,30% 86,84% 87,34% 88,37% 88,42% 47,52%
Kassalikviditet 61,59% 50,11% 52,58% 87,34% 730,00% 760,00% 790,00% 860,00% 950,00% 190,57%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...