Visa allt om SEKAB BioFuel Industries AB
Visa allt om SEKAB BioFuel Industries AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 197 25 913 41 092 36 058 5 985
Övrig omsättning - - - - 391 983 1 - 21 935
Rörelseresultat (EBIT) -41 -94 -161 -54 -310 978 -6 998 2 913 -8 659 -5 434
Resultat efter finansnetto -2 873 -3 339 2 778 -10 519 -5 963 -3 253 -9 548 -24 543 -32 623 -4 829
Årets resultat -2 873 -27 296 -12 722 -10 519 -26 963 -25 019 -30 225 -28 562 -30 337 -26
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 154 991 1 179 977 892 169 903 918 635 158 635 585 482 430 489 238 473 748 313 322
Omsättningstillgångar 181 225 163 155 374 192 710 210 056 290 712 150 542 13 772 19 539
Tillgångar 1 155 172 1 405 140 892 324 904 292 827 868 845 641 773 142 639 780 487 520 332 861
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 427 176 430 049 457 345 470 067 480 586 498 405 211 074 241 299 69 861 1 997
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 705 920 727 920 428 920 434 185 346 185 346 185 555 845 385 652 397 352 312 050
Kortfristiga skulder 22 076 247 171 6 059 40 1 097 1 051 6 223 12 829 20 307 18 814
Skulder och eget kapital 1 155 172 1 405 140 892 324 904 292 827 868 845 641 773 142 639 780 487 520 332 861
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 62 409 730 672 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - 0 0 263 567 5 977 10 000 8 272 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - - 0 0 100 453 3 732 5 604 4 678 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 391 1 180 25 914 41 092 36 079 6 920
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 1 3 12 20 18 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 66 2 159 2 055 2 003 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 366 - 901 850 832 -
Rörelseresultat, EBITDA -41 -94 -161 -54 -310 978 -6 708 3 382 -8 570 -5 434
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -99,24% -36,94% 13,96% 502,47% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% 1,27% 0,47% 1,77% -2,16% 1,38%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% 5 450,76% 13,94% 27,53% -29,19% 76,88%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% 106 093,91% 1 097,86% 335,13% -18,12% 12,11%
Soliditet 36,98% 30,61% 51,25% 51,98% 58,05% 58,94% 27,30% 37,72% 14,33% 0,60%
Kassalikviditet 0,82% 91,10% 2,56% 935,00% 17 567,00% 19 986,30% 4 671,57% 1 173,45% 67,82% 103,85%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...