Visa allt om Love No Limit i Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 369 3 557 3 515 2 305 3 597 6 346 5 070 1 097 275 476
Övrig omsättning - - - 6 391 - 4 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 578 160 784 211 584 297 550 358 -142 105
Resultat efter finansnetto 640 169 798 235 583 296 550 360 -143 103
Årets resultat 495 128 620 126 426 212 403 295 -140 73
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 696 490 682 462 468 473 6 15 24 18
Omsättningstillgångar 1 830 1 180 1 217 753 981 1 577 2 498 767 282 565
Tillgångar 2 526 1 670 1 899 1 216 1 449 2 050 2 504 781 307 583
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 564 1 304 1 409 939 978 732 720 517 222 440
Obeskattade reserver 61 61 63 63 2 0 0 0 0 4
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 900 304 428 214 469 1 318 1 784 264 85 139
Skulder och eget kapital 2 526 1 670 1 899 1 216 1 449 2 050 2 504 781 307 583
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 384 387 295 148 156
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 640 406 462 428 381 136 59 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 392 321 344 310 243 242 243 96 44 41
Utdelning till aktieägare 320 235 240 150 165 180 200 200 0 79
Omsättning 5 369 3 557 3 515 2 311 3 988 6 346 5 074 1 097 275 476
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 369 3 557 3 515 2 305 3 597 6 346 5 070 1 097 275 476
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 055 740 833 739 633 828 794 411 238 229
Rörelseresultat, EBITDA 580 165 789 216 589 306 558 368 -132 112
Nettoomsättningförändring 50,94% 1,19% 52,49% -35,92% -43,32% 25,17% 362,17% 298,91% -42,23% -%
Du Pont-modellen 25,34% 10,18% 42,02% 19,41% 40,30% 14,49% 21,96% 46,09% -46,25% 18,01%
Vinstmarginal 11,92% 4,78% 22,70% 10,24% 16,24% 4,68% 10,85% 32,82% -51,64% 22,06%
Bruttovinstmarginal 100,00% 32,95% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 17,32% 24,63% 22,45% 23,38% 14,23% 4,08% 14,08% 45,85% 71,64% 89,50%
Soliditet 63,80% 80,93% 76,78% 81,04% 67,60% 35,71% 28,75% 66,20% 72,31% 75,97%
Kassalikviditet 203,33% 388,16% 284,35% 351,87% 208,96% 119,65% 140,02% 290,53% 331,76% 406,47%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...