Visa allt om Företagsmakarna AB
Visa allt om Företagsmakarna AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 524 1 450 1 426 1 150 1 447 1 352 1 391 352 1 239 869
Övrig omsättning - 26 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 479 507 399 289 623 578 549 104 573 217
Resultat efter finansnetto 289 541 471 294 620 588 630 66 582 255
Årets resultat 129 316 352 149 329 318 367 5 309 193
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 488 2 169 1 380 663 625 527 431 384 182 123
Omsättningstillgångar 1 080 1 195 1 756 1 985 1 883 1 767 1 186 523 1 119 757
Tillgångar 3 569 3 365 3 136 2 648 2 508 2 294 1 617 907 1 301 880
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 409 2 280 1 964 1 612 1 463 1 134 816 449 594 285
Obeskattade reserver 869 830 710 703 623 463 313 168 148 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 291 255 462 332 422 697 488 290 560 596
Skulder och eget kapital 3 569 3 365 3 136 2 648 2 508 2 294 1 617 907 1 301 880
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 408 406 443 29 360 381
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 600 479 490 478 60 48 54 53 46 47
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 211 166 173 176 176 173 190 61 156 154
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0
Omsättning 1 524 1 476 1 426 1 150 1 447 1 352 1 391 352 1 239 869
Nyckeltal
Antal anställda 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 762 1 450 1 426 1 150 1 447 1 352 1 391 352 1 239 869
Personalkostnader per anställd (tkr) 422 768 701 687 663 659 700 159 576 586
Rörelseresultat, EBITDA 479 507 399 289 625 582 555 109 580 223
Nettoomsättningförändring 5,10% 1,68% 24,00% -20,53% 7,03% -2,80% 295,17% -71,59% 42,58% -%
Du Pont-modellen 14,57% 16,08% 15,02% 11,18% 25,24% 25,68% 39,76% 16,65% 44,73% 28,98%
Vinstmarginal 34,12% 37,31% 33,03% 25,74% 43,75% 43,57% 46,23% 42,90% 46,97% 29,34%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 51,77% 64,83% 90,74% 143,74% 100,97% 79,14% 50,18% 66,19% 45,12% 18,53%
Soliditet 86,49% 87,00% 80,29% 80,44% 76,64% 64,31% 64,73% 62,84% 53,85% 32,39%
Kassalikviditet 371,13% 468,63% 380,09% 597,89% 446,21% 253,52% 243,03% 180,34% 199,82% 127,01%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...