Visa allt om ÖBAB Bilverkstad AB
Visa allt om ÖBAB Bilverkstad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 18 242 14 680 14 032 15 374 10 232 7 771 5 258 4 712 3 141 3 094
Övrig omsättning - 24 44 42 199 92 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 361 1 452 2 192 1 990 1 359 1 211 546 247 95 28
Resultat efter finansnetto 2 343 1 340 2 272 2 076 1 456 1 211 544 244 89 15
Årets resultat 1 848 1 282 1 382 1 089 778 668 303 131 46 4
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 665 7 399 5 709 414 176 13 23 44 50 34
Omsättningstillgångar 2 278 2 186 2 072 5 676 4 122 2 798 1 689 1 231 1 070 844
Tillgångar 11 943 9 584 7 781 6 090 4 298 2 811 1 712 1 275 1 119 878
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 085 5 237 3 955 2 574 1 485 857 589 287 156 109
Obeskattade reserver 1 609 1 648 2 013 1 521 928 531 228 96 34 8
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 249 2 699 1 812 1 996 1 886 1 423 895 893 930 760
Skulder och eget kapital 11 943 9 584 7 781 6 090 4 298 2 811 1 712 1 275 1 119 878
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 230 0 133 84 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 3 341 3 120 2 918 3 457 2 612 1 538 1 255 1 018 578 861
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - 0 - -
Sociala kostnader 1 091 853 836 1 044 788 553 405 379 190 243
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 150 400 0 0 0
Omsättning 18 242 14 704 14 076 15 416 10 431 7 863 5 258 4 712 3 141 3 094
Nyckeltal
Antal anställda 13 9 9 11 8 6 4 4 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 403 1 631 1 559 1 398 1 279 1 295 1 315 1 178 1 571 1 031
Personalkostnader per anställd (tkr) 344 451 427 416 426 390 418 383 423 341
Rörelseresultat, EBITDA 2 482 1 558 2 293 2 078 1 377 1 221 567 263 108 36
Nettoomsättningförändring 24,26% 4,62% -8,73% -% 31,67% 47,79% 11,59% 50,02% 1,52% -%
Du Pont-modellen 19,77% 15,15% 29,20% 34,19% 33,90% 43,08% 31,89% 19,37% 8,58% 3,19%
Vinstmarginal 12,94% 9,89% 16,19% 13,54% 14,24% 15,58% 10,38% 5,24% 3,06% 0,90%
Bruttovinstmarginal 54,75% 58,04% 60,04% 56,32% 57,20% 54,81% 57,63% 52,61% 46,23% 41,01%
Rörelsekapital/omsättning -5,32% -3,49% 1,85% 23,94% 21,85% 17,69% 15,10% 7,17% 4,46% 2,71%
Soliditet 69,83% 68,06% 71,01% 60,67% 50,46% 44,41% 44,22% 27,93% 16,13% 13,07%
Kassalikviditet 48,66% 46,35% 71,08% 244,04% 182,61% 150,74% 138,66% 95,52% 64,30% 53,03%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...