Visa allt om City Naeringseiendom Sverige 1 AB
Visa allt om City Naeringseiendom Sverige 1 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -40 -54 -44 -39 -28 -28 -27 -23 -26 -64
Resultat efter finansnetto -2 367 -2 976 -3 423 -3 420 -3 983 -3 913 -1 507 2 609 -1 785 -1 429
Årets resultat -4 1 419 -3 423 -3 420 -3 983 -3 913 -1 507 2 609 -1 785 -1 429
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 166 763 174 222 185 172 189 945 192 339 201 279 244 733 244 733 63 664 63 664
Omsättningstillgångar 21 8 20 16 0 20 1 148 900 94 33
Tillgångar 166 784 174 230 185 193 189 961 192 339 201 299 245 880 245 633 63 758 63 696
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 895 12 899 11 480 8 648 5 896 5 972 8 422 9 929 7 320 9 105
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 146 980 161 278 173 675 181 289 186 418 195 302 237 434 235 679 56 413 26 120
Kortfristiga skulder 6 909 53 38 25 25 25 25 25 25 28 472
Skulder och eget kapital 166 784 174 230 185 193 189 961 192 339 201 299 245 880 245 633 63 758 63 696
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -40 -54 -44 -39 -28 -28 -27 -23 -26 -64
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 7,73% 7,40% 6,20% 4,55% 3,07% 2,97% 3,43% 4,04% 11,48% 14,29%
Kassalikviditet 0,30% 15,09% 52,63% 64,00% 0,00% 80,00% 4 592,00% 3 600,00% 376,00% 0,12%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...