Visa allt om Qsys Sverige AB
Visa allt om Qsys Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 13 729 17 283 12 217 17 202 14 331 12 541 12 878 12 156 10 912 7 141
Övrig omsättning 14 241 781 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 610 -1 752 -1 429 657 71 820 621 14 1 013 1 071
Resultat efter finansnetto 584 -1 823 -1 429 667 87 826 656 22 1 020 1 071
Årets resultat 584 -1 823 -784 311 3 418 302 -26 704 755
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 418 728 1 145 686 795 171 163 203 159 112
Omsättningstillgångar 3 460 2 967 2 288 2 738 3 848 3 580 2 957 2 436 3 383 2 261
Tillgångar 3 878 3 695 3 433 3 425 4 643 3 752 3 120 2 639 3 541 2 373
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 266 682 505 1 289 1 378 1 625 1 457 1 155 1 430 1 102
Obeskattade reserver 0 0 0 645 445 425 200 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 700 835 1 147 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 912 2 179 1 782 1 491 2 820 1 702 1 463 1 484 2 111 1 272
Skulder och eget kapital 3 878 3 695 3 433 3 425 4 643 3 752 3 120 2 639 3 541 2 373
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - - 985 881 735 573 760 763
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 5 105 6 603 5 815 5 409 3 349 2 755 3 338 2 778 1 764 652
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 2 184 2 823 2 458 2 246 1 740 1 443 1 731 1 419 999 547
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 250 0 500 375
Omsättning 13 743 17 524 12 998 17 202 14 331 12 541 12 878 12 156 10 912 7 141
Nyckeltal
Antal anställda 12 16 15 14 11 10 11 10 8 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 144 1 080 814 1 229 1 303 1 254 1 171 1 216 1 364 1 428
Personalkostnader per anställd (tkr) 646 639 613 604 628 595 596 518 472 436
Rörelseresultat, EBITDA 920 -1 335 -1 107 833 120 869 668 53 1 037 1 088
Nettoomsättningförändring -20,56% 41,47% -28,98% 20,03% 14,27% -2,62% 5,94% 11,40% 52,81% -%
Du Pont-modellen 15,73% -47,23% -41,22% 19,53% 1,87% 22,01% 21,06% 0,87% 28,81% 45,13%
Vinstmarginal 4,44% -10,10% -11,58% 3,89% 0,61% 6,59% 5,10% 0,19% 9,35% 15,00%
Bruttovinstmarginal 78,03% 68,11% 76,98% 65,63% 60,71% 64,52% 66,55% 60,95% 58,85% 58,19%
Rörelsekapital/omsättning 11,28% 4,56% 4,14% 7,25% 7,17% 14,97% 11,60% 7,83% 11,66% 13,85%
Soliditet 32,65% 18,46% 14,71% 51,51% 36,74% 51,66% 51,31% 43,77% 40,38% 46,44%
Kassalikviditet 180,96% 136,16% 128,40% 183,64% 136,45% 210,34% 202,12% 164,15% 160,26% 177,75%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...