Visa allt om Nordic Brand Academy AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 3 066 4 605 7 273 9 378 8 147 10 439 10 009 5 298 2 768 2 678
Övrig omsättning 29 1 4 26 88 130 17 64 - -
Rörelseresultat (EBIT) 131 -75 126 408 73 203 135 160 -33 82
Resultat efter finansnetto 120 -79 104 363 67 203 145 200 -31 79
Årets resultat 33 -121 2 189 1 76 75 148 1 34
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 370 1 253 1 025 821 503 48 57 54 75 44
Omsättningstillgångar 662 1 592 1 757 2 983 2 683 2 916 2 058 1 245 2 343 616
Tillgångar 2 032 2 845 2 781 3 804 3 186 2 964 2 114 1 299 2 418 660
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 138 105 227 625 436 435 359 283 135 134
Obeskattade reserver 0 0 0 0 5 40 40 0 0 58
Avsättningar (tkr) 1 370 1 190 950 710 470 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 523 1 549 1 605 2 469 2 275 2 489 1 715 1 016 2 283 468
Skulder och eget kapital 2 032 2 845 2 781 3 804 3 186 2 964 2 114 1 299 2 418 660
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 825 124 0 0 490
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 9 108 895 1 323 1 448 941 1 053 310 50 172
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 278 171 631 774 800 567 420 96 22 395
Utdelning till aktieägare 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 095 4 606 7 277 9 404 8 235 10 569 10 026 5 362 2 768 2 678
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 3 3 6 5 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 066 4 605 3 637 3 126 2 716 1 740 2 002 5 298 1 384 1 339
Personalkostnader per anställd (tkr) 289 481 767 701 754 407 330 432 81 572
Rörelseresultat, EBITDA 136 -43 158 430 97 231 160 181 -16 93
Nettoomsättningförändring -33,42% -36,68% -22,45% 15,11% -21,96% 4,30% 88,92% 91,40% 3,36% -%
Du Pont-modellen 6,59% -1,90% 4,57% 10,78% 2,35% 7,15% 8,33% 15,63% -1,24% 12,42%
Vinstmarginal 4,37% -1,17% 1,75% 4,37% 0,92% 2,03% 1,76% 3,83% -1,08% 3,06%
Bruttovinstmarginal 30,89% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 88,51% 83,01%
Rörelsekapital/omsättning 4,53% 0,93% 2,09% 5,48% 5,01% 4,09% 3,43% 4,32% 2,17% 5,53%
Soliditet 6,79% 3,69% 8,16% 16,43% 13,80% 15,67% 18,34% 21,79% 5,58% 26,63%
Kassalikviditet 126,58% 102,78% 109,47% 120,82% 117,93% 117,16% 120,00% 122,54% 102,63% 131,62%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...