Visa allt om Öberg & Heijne Service AB
Visa allt om Öberg & Heijne Service AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 922 1 208 1 442 1 470 1 487 1 467 1 642 1 455 1 288 1 187
Övrig omsättning 1 401 1 401 1 311 1 049 1 041 935 1 009 992 1 030 1 056
Rörelseresultat (EBIT) 14 5 5 8 30 20 20 24 11 7
Resultat efter finansnetto 9 7 7 8 25 12 10 17 9 4
Årets resultat 2 1 1 2 2 1 1 0 1 1
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 31 41 51 73 104 149 94 134 121
Omsättningstillgångar 510 751 671 1 243 1 080 903 682 728 766 810
Tillgångar 531 782 712 1 294 1 153 1 008 832 822 900 931
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 121 119 118 117 115 114 113 112 112 112
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 410 663 594 1 177 1 038 895 719 710 789 820
Skulder och eget kapital 531 782 712 1 294 1 153 1 008 832 822 900 931
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 74 369 411 445 406 401 445 355 387 370
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 23 121 148 161 126 154 149 132 139 126
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 323 2 609 2 753 2 519 2 528 2 402 2 651 2 447 2 318 2 243
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 922 1 208 721 735 744 734 821 728 644 594
Personalkostnader per anställd (tkr) 124 519 303 320 288 309 329 285 297 268
Rörelseresultat, EBITDA 24 15 15 30 61 65 84 64 69 59
Nettoomsättningförändring -23,68% -16,23% -1,90% -1,14% 1,36% -10,66% 12,85% 12,97% 8,51% -%
Du Pont-modellen 2,64% 1,02% 0,98% 0,62% 2,60% 1,98% 2,40% 3,04% 1,33% 0,75%
Vinstmarginal 1,52% 0,66% 0,49% 0,54% 2,02% 1,36% 1,22% 1,72% 0,93% 0,59%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 10,85% 7,28% 5,34% 4,49% 2,82% 0,55% -2,25% 1,24% -1,79% -0,84%
Soliditet 22,79% 15,22% 16,57% 9,04% 9,97% 11,31% 13,58% 13,63% 12,44% 12,03%
Kassalikviditet 124,39% 113,27% 112,96% 105,61% 104,05% 100,89% 94,85% 102,54% 97,08% 98,78%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...