Visa allt om Ziggezyd AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 240 223 176 163 298 178 127 155 186 169
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 180 142 120 64 161 67 63 81 103 104
Resultat efter finansnetto 213 159 124 65 175 68 63 43 115 102
Årets resultat 166 196 67 26 126 29 33 15 82 71
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 25 187 25 25 75 75 4 88 110
Omsättningstillgångar 354 377 134 266 344 191 134 180 223 165
Tillgångar 379 402 321 291 369 266 209 184 310 275
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 267 296 168 126 226 179 150 116 184 177
Obeskattade reserver 0 0 90 59 38 38 16 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 112 106 62 105 104 49 43 67 127 98
Skulder och eget kapital 379 402 321 291 369 266 209 184 310 275
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Utdelning till aktieägare 166 195 68 26 126 78 0 0 82 75
Omsättning 240 223 176 163 298 178 127 155 186 169
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 240 - - - - - - - 186 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 4 - - - - - - - 24 -
Rörelseresultat, EBITDA 180 142 120 64 161 67 67 85 107 108
Nettoomsättningförändring 7,62% 26,70% 7,98% -45,30% 67,42% 40,16% -18,06% -16,67% 10,06% -%
Du Pont-modellen 56,20% 39,80% 38,63% 21,99% 47,15% 25,56% 30,14% 44,02% 37,42% 37,82%
Vinstmarginal 88,75% 71,75% 70,45% 39,26% 58,39% 38,20% 49,61% 52,26% 62,37% 61,54%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 100,83% 121,52% 40,91% 98,77% 80,54% 79,78% 71,65% 72,90% 51,61% 39,64%
Soliditet 70,45% 73,63% 73,00% 58,24% 68,84% 77,82% 77,28% 63,04% 59,35% 64,36%
Kassalikviditet 316,07% 355,66% 216,13% 253,33% 330,77% 389,80% 311,63% 268,66% 175,59% 168,37%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...