Visa allt om Ziggezyd AB
Visa allt om Ziggezyd AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 406 240 223 176 163 298 178 127 155 186
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 289 180 142 120 64 161 67 63 81 103
Resultat efter finansnetto 289 213 159 124 65 175 68 63 43 115
Årets resultat 217 166 196 67 26 126 29 33 15 82
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 25 25 187 25 25 75 75 4 88
Omsättningstillgångar 419 354 377 134 266 344 191 134 180 223
Tillgångar 444 379 402 321 291 369 266 209 184 310
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 317 267 296 168 126 226 179 150 116 184
Obeskattade reserver 0 0 0 90 59 38 38 16 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 126 112 106 62 105 104 49 43 67 127
Skulder och eget kapital 444 379 402 321 291 369 266 209 184 310
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Utdelning till aktieägare 217 166 195 68 26 126 78 0 0 82
Omsättning 406 240 223 176 163 298 178 127 155 186
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 406 240 - - - - - - - 186
Personalkostnader per anställd (tkr) 4 4 - - - - - - - 24
Rörelseresultat, EBITDA 289 180 142 120 64 161 67 67 85 107
Nettoomsättningförändring 69,17% 7,62% 26,70% 7,98% -45,30% 67,42% 40,16% -18,06% -16,67% -%
Du Pont-modellen 65,09% 56,20% 39,80% 38,63% 21,99% 47,15% 25,56% 30,14% 44,02% 37,42%
Vinstmarginal 71,18% 88,75% 71,75% 70,45% 39,26% 58,39% 38,20% 49,61% 52,26% 62,37%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 72,17% 100,83% 121,52% 40,91% 98,77% 80,54% 79,78% 71,65% 72,90% 51,61%
Soliditet 71,40% 70,45% 73,63% 73,00% 58,24% 68,84% 77,82% 77,28% 63,04% 59,35%
Kassalikviditet 332,54% 316,07% 355,66% 216,13% 253,33% 330,77% 389,80% 311,63% 268,66% 175,59%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...