Visa allt om EPG Projektledning AB
Visa allt om EPG Projektledning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 26 452 20 220 15 803 11 453 8 788 8 667 6 736 7 282 7 153 8 597
Övrig omsättning - - - - - - 225 20 - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 425 1 989 1 240 45 1 367 802 162 1 461 1 087 940
Resultat efter finansnetto 3 411 1 957 1 205 58 1 366 806 195 1 424 1 101 940
Årets resultat 3 472 1 338 914 520 746 445 337 695 580 478
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 240 103 60 131 220 217 178 41 107 157
Omsättningstillgångar 9 731 7 061 5 868 5 046 4 021 3 883 4 538 3 841 3 966 4 459
Tillgångar 9 971 7 164 5 928 5 177 4 241 4 101 4 716 3 882 4 074 4 616
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 056 1 784 1 046 970 1 250 1 343 1 409 1 592 1 407 1 421
Obeskattade reserver 14 1 135 943 943 1 670 1 346 1 181 1 403 1 007 740
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 139 472 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 902 4 106 3 467 3 265 1 321 1 411 2 127 887 1 659 2 455
Skulder och eget kapital 9 971 7 164 5 928 5 177 4 241 4 101 4 716 3 882 4 074 4 616
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 - 1 554 1 346 1 188 1 188 1 193
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 10 431 8 051 5 224 4 568 2 999 2 051 1 207 617 635 515
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 869 3 689 2 670 2 834 1 546 1 758 1 067 731 863 1 429
Utdelning till aktieägare 600 400 600 0 800 840 510 0 510 594
Omsättning 26 452 20 220 15 803 11 453 8 788 8 667 6 961 7 302 7 153 8 597
Nyckeltal
Antal anställda 22 18 13 9 7 7 7 6 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 202 1 123 1 216 1 273 1 255 1 238 962 1 214 1 192 1 719
Personalkostnader per anställd (tkr) 707 672 635 857 664 779 752 465 492 652
Rörelseresultat, EBITDA 3 509 2 052 1 311 133 1 456 880 227 1 475 1 137 990
Nettoomsättningförändring 30,82% 27,95% 37,98% 30,33% 1,40% 28,67% -7,50% 1,80% -16,80% -%
Du Pont-modellen 34,35% 27,78% 20,97% 1,12% 32,42% 19,80% 4,13% 37,64% 27,27% 20,36%
Vinstmarginal 12,95% 9,84% 7,87% 0,51% 15,65% 9,37% 2,89% 20,06% 15,53% 10,93%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 85,81% 92,78% 100,00% 80,05% 82,86% 64,22%
Rörelsekapital/omsättning 14,48% 14,61% 15,19% 15,55% 30,72% 28,52% 35,79% 40,57% 32,25% 23,31%
Soliditet 40,79% 37,26% 30,05% 32,16% 58,50% 56,94% 48,33% 67,03% 52,33% 42,33%
Kassalikviditet 164,88% 171,97% 169,25% 154,55% 304,39% 275,19% 213,35% 433,03% 239,06% 181,63%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...