Visa allt om Cantaquiz Aktiebolag
Visa allt om Cantaquiz Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 472 597 1 018 2 008 1 934 2 138 1 606 1 445 1 116 364
Övrig omsättning - 2 - 14 152 - 105 91 66 -
Rörelseresultat (EBIT) -25 64 -75 4 -204 135 14 -67 56 23
Resultat efter finansnetto -26 62 -82 -3 -207 130 9 -69 56 23
Årets resultat -26 62 -82 -3 -174 88 9 -69 56 23
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 4 8 52 40 58 82 173 183 264
Omsättningstillgångar 173 220 96 588 466 554 402 424 255 149
Tillgångar 173 224 104 640 506 612 485 597 438 412
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 76 103 40 123 125 299 211 203 271 215
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 18 0 102 4 0 21 101 0 0
Kortfristiga skulder 94 104 64 416 377 280 252 294 167 197
Skulder och eget kapital 173 224 104 640 506 612 485 597 438 412
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 566 526 497 445 250 28
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 191 209 336 848 572 294 300 294 250 23
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 103 103 137 317 563 359 314 343 172 30
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 472 599 1 018 2 022 2 086 2 138 1 711 1 536 1 182 364
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 3 4 3 3 3 3 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 472 597 509 669 484 713 535 482 372 364
Personalkostnader per anställd (tkr) 365 374 326 468 464 450 418 416 267 80
Rörelseresultat, EBITDA -21 67 -61 30 -186 174 111 19 137 104
Nettoomsättningförändring -20,94% -41,36% -49,30% 3,83% -9,54% 33,13% 11,14% 29,48% 206,59% -%
Du Pont-modellen -14,45% 28,57% -71,15% 0,62% -40,12% 22,22% 2,89% -11,22% 12,79% 5,58%
Vinstmarginal -5,30% 10,72% -7,27% 0,20% -10,50% 6,36% 0,87% -4,64% 5,02% 6,32%
Bruttovinstmarginal 95,97% 93,80% 87,62% 88,50% 90,74% 84,66% 88,17% 93,36% 96,86% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 16,74% 19,43% 3,14% 8,57% 4,60% 12,82% 9,34% 9,00% 7,89% -13,19%
Soliditet 43,93% 45,98% 38,46% 19,22% 24,70% 52,83% 43,51% 34,00% 61,87% 52,18%
Kassalikviditet 184,04% 211,54% 150,00% 141,35% 123,61% 197,86% 159,52% 144,22% 152,69% 75,63%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...