Visa allt om Trollporten Invest i Norden AB
Visa allt om Trollporten Invest i Norden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 0 -18 0 0 0 -8 0 0 -22
Resultat efter finansnetto 0 0 -18 0 0 0 0 0 0 -22
Årets resultat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -22
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 71 70 70 70 77 79 77 75 75 75
Tillgångar 71 70 70 70 77 79 77 75 75 75
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0
Kortfristiga skulder 11 10 10 10 17 15 13 15 15 15
Skulder och eget kapital 71 70 70 70 77 79 77 75 75 75
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 0 -18 0 0 0 -8 0 0 -22
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 84,51% 85,71% 85,71% 85,71% 77,92% 75,95% 77,92% 80,00% 80,00% 80,00%
Kassalikviditet 645,45% 700,00% 700,00% 700,00% 452,94% 526,67% 592,31% 500,00% 500,00% 500,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...