Visa allt om Stadsnät i Kumla AB
Visa allt om Stadsnät i Kumla AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 2 031 5 475 4 900 4 222 4 604 3 928 4 350 2 694
Övrig omsättning - - 92 131 409 848 67 258 - 198
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 65 1 301 820 927 1 007 615 658 132
Resultat efter finansnetto 0 0 -408 128 -315 211 82 -923 -531 -743
Årets resultat 0 0 -408 128 -315 211 82 -923 -531 -743
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 697 4 697 4 697 45 901 45 877 44 938 45 216 44 285 39 544 30 273
Omsättningstillgångar 0 0 0 4 100 3 242 2 525 1 009 1 793 6 812 15 240
Tillgångar 4 697 4 697 4 697 50 000 49 120 47 463 46 225 46 078 46 356 45 513
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 697 4 697 4 698 5 106 4 978 5 293 5 082 5 000 2 711 3 242
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000
Kortfristiga skulder 0 0 0 4 895 4 142 2 170 1 142 1 078 3 645 2 271
Skulder och eget kapital 4 697 4 697 4 697 50 000 49 120 47 463 46 225 46 078 46 356 45 513
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 2 123 5 606 5 309 5 070 4 671 4 186 4 350 2 892
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 1 294 4 134 3 440 3 405 3 336 2 805 2 477 1 566
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -62,90% 11,73% 16,06% -8,30% 17,21% -9,70% 61,47% -%
Du Pont-modellen -% -% 1,38% 2,60% 1,70% 2,01% 2,18% 1,58% 1,98% 0,95%
Vinstmarginal -% -% 3,20% 23,76% 17,06% 22,55% 21,92% 18,48% 21,06% 16,07%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 0,00% -14,52% -18,37% 8,41% -2,89% 18,20% 72,80% 481,40%
Soliditet 100,00% 100,00% 100,02% 10,21% 10,13% 11,15% 10,99% 10,85% 5,85% 7,12%
Kassalikviditet -% -% -% 83,76% 78,27% 116,36% 88,35% 166,33% 186,89% 671,07%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...