Visa allt om SWERUB Aktiebolag
Visa allt om SWERUB Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 24 196 27 820 23 581 19 804 19 902 18 903 13 113 16 220 17 612 16 370
Övrig omsättning 240 31 17 150 21 15 - - 1 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 118 2 389 4 636 2 881 2 025 4 132 660 1 309 1 632 2 257
Resultat efter finansnetto 966 2 360 4 463 2 760 1 731 3 763 536 1 027 1 413 2 203
Årets resultat 936 1 574 2 513 1 514 942 1 999 72 205 842 1 447
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 304 6 525 7 423 5 257 5 879 6 359 6 723 7 822 6 056 4 749
Omsättningstillgångar 9 614 9 335 7 867 6 955 7 251 6 359 4 263 4 124 4 265 3 411
Tillgångar 14 918 15 860 15 289 12 212 13 130 12 718 10 986 11 947 10 322 8 161
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 708 2 771 3 198 1 985 3 371 3 330 2 191 2 819 3 314 3 172
Obeskattade reserver 5 075 5 521 5 211 3 939 3 257 2 870 1 920 1 489 757 528
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 587 1 854 2 121 2 388 2 745 3 195 3 644 4 060 3 733 1 592
Kortfristiga skulder 5 549 5 714 4 760 3 900 3 756 3 324 3 231 3 579 2 517 2 869
Skulder och eget kapital 14 918 15 860 15 289 12 212 13 130 12 718 10 986 11 947 10 322 8 161
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 616 678 601 904 655 102 865 1 459 951 762
Varav tantiem till styrelse & VD 400 400 400 400 - 0 650 650 0 0
Löner till övriga anställda 6 279 6 250 4 839 4 179 4 077 3 503 2 737 3 279 3 745 3 239
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - 0 0
Sociala kostnader 2 889 2 516 2 038 1 831 1 761 1 360 1 327 1 822 1 939 1 480
Utdelning till aktieägare 1 000 1 000 2 000 1 000 2 500 900 700 700 700 700
Omsättning 24 436 27 851 23 598 19 954 19 923 18 918 13 113 16 220 17 613 16 370
Nyckeltal
Antal anställda 21 21 20 16 16 14 11 12 14 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 152 1 325 1 179 1 238 1 244 1 350 1 192 1 352 1 258 1 169
Personalkostnader per anställd (tkr) 472 454 389 457 431 364 477 558 487 400
Rörelseresultat, EBITDA 2 210 3 534 5 520 3 465 2 616 4 711 1 206 1 803 1 952 2 399
Nettoomsättningförändring -13,03% 17,98% 19,07% -0,49% 5,28% 44,15% -19,16% -7,90% 7,59% -%
Du Pont-modellen 7,84% 15,33% 30,45% 23,67% 15,50% 32,51% 6,16% 11,10% 15,86% 27,70%
Vinstmarginal 4,83% 8,74% 19,74% 14,59% 10,23% 21,87% 5,16% 8,18% 9,29% 13,81%
Bruttovinstmarginal 63,13% 62,76% 68,88% 66,25% 59,28% 60,93% 64,29% 63,87% 63,46% 66,44%
Rörelsekapital/omsättning 16,80% 13,02% 13,18% 15,43% 17,56% 16,06% 7,87% 3,36% 9,93% 3,31%
Soliditet 44,69% 44,62% 47,50% 40,03% 43,96% 42,81% 32,82% 32,57% 37,39% 43,53%
Kassalikviditet 123,43% 111,06% 114,96% 137,87% 146,78% 140,73% 88,46% 80,83% 117,08% 75,71%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...