Visa allt om R Å Holding AB
Visa allt om R Å Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -1 0 0
Resultat efter finansnetto 5 004 12 28 -1 14 1 -5 -3 -1 1
Årets resultat 5 004 9 2 362 2 004 1 115 1 247 911 1 790 712 -231
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 206 2 850 3 506 2 600 2 600 2 600 2 600 5 106 3 806 2 806
Omsättningstillgångar 844 815 276 904 1 321 1 906 4 045 144 11 2
Tillgångar 7 050 3 665 3 782 3 504 3 921 4 506 6 645 5 250 3 817 2 807
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 166 912 2 903 2 421 1 617 1 702 1 705 1 994 1 404 1 592
Obeskattade reserver 0 0 0 0 230 230 930 930 930 930
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 859 1 753 879 1 083 2 073 2 573 3 523 1 859 1 330 0
Kortfristiga skulder 25 1 000 0 0 0 0 486 467 153 285
Skulder och eget kapital 7 050 3 665 3 782 3 504 3 921 4 506 6 645 5 250 3 817 2 807
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 4 200 750 2 000 1 880 1 200 1 200 1 250 1 200 1 200 900
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - - 0 - - 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -1 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 73,28% 24,88% 76,76% 69,09% 45,56% 41,53% 35,97% 50,74% 54,33% 80,57%
Kassalikviditet 3 376,00% 81,50% -% -% -% -% 832,30% 30,84% 7,19% 0,70%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...