Visa allt om AlControl Holdings (Sweden) AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 -5 142 -4 111 -4 720 -4 727 -3 715 -3 946 -3 042 -3 636
Resultat efter finansnetto -3 732 -62 252 -54 176 2 345 23 086 -728 9 068 -46 492 -12 925 9 471
Årets resultat 27 608 -41 303 -48 468 4 605 31 498 -548 5 012 -42 418 -11 733 6 841
Balansräkningar (tkr)
2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 512 173 512 173 512 173 512 173 501 173 453 905 458 008 403 935 403 935 819 769
Omsättningstillgångar 66 205 21 460 46 000 26 904 48 553 6 221 5 929 6 821 21 288 106 334
Tillgångar 578 378 533 633 558 172 539 077 549 725 460 126 463 937 410 756 425 223 926 103
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 139 711 112 103 153 406 181 637 170 699 115 630 115 676 110 663 144 775 10 931
Obeskattade reserver 9 334 2 267 2 267 2 267 2 267 2 267 2 267 0 850 850
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 418 196 413 997 354 848 316 912 321 138 296 780 316 419 235 138 217 602 817 300
Kortfristiga skulder 11 137 5 266 47 652 38 261 55 621 45 450 29 575 64 955 61 995 97 023
Skulder och eget kapital 578 378 533 633 558 172 539 077 549 725 460 126 463 937 410 756 425 223 926 103
Löner & utdelning (tkr)
2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - 0
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 -5 142 -4 111 -4 720 -4 727 -3 715 -3 946 -3 042 -3 636
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 25,41% 21,34% 27,80% 34,00% 31,36% 25,49% 25,29% 26,94% 34,19% 1,25%
Kassalikviditet 594,46% 407,52% 96,53% 70,32% 87,29% 13,69% 20,05% 10,50% 34,34% 109,60%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...