Visa allt om Room For Living Skåne AB
Visa allt om Room For Living Skåne AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 89 153 408 1 028 744 553 535 553 550 229
Övrig omsättning 53 91 97 325 22 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -518 -407 -245 2 -387 247 -14 366 372 52
Resultat efter finansnetto 4 963 -553 -663 131 364 58 -157 67 114 -49
Årets resultat 4 963 -553 -663 131 364 25 -4 49 458 -49
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 5 954 6 293 13 349 14 845 22 844 6 182 6 317 6 453 6 588
Omsättningstillgångar 5 141 248 131 215 264 3 838 254 182 870 202
Tillgångar 5 141 6 202 6 425 13 564 15 109 26 681 6 436 6 499 7 322 6 790
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 109 146 398 1 061 930 566 541 546 596 138
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 5 750 6 750 13 150 5 750 5 682 5 682 5 817 6 452
Kortfristiga skulder 32 6 057 276 5 753 1 029 20 365 213 271 909 199
Skulder och eget kapital 5 141 6 202 6 425 13 564 15 109 26 681 6 436 6 499 7 322 6 790
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 45 254 149 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 16 95 47 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 142 244 505 1 353 766 553 535 553 550 229
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 408 1 028 744 - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 64 358 197 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -518 -183 -10 237 -152 382 121 501 507 100
Nettoomsättningförändring -41,83% -62,50% -60,31% 38,17% 34,54% 3,36% -3,25% 0,55% 140,17% -%
Du Pont-modellen 96,67% -6,56% -3,80% 4,00% 12,51% 0,93% -0,20% 5,71% 5,09% 0,77%
Vinstmarginal 5 584,27% -266,01% -59,80% 52,82% 254,03% 44,85% -2,43% 67,09% 67,82% 22,71%
Bruttovinstmarginal 83,15% 100,00% 99,75% 85,70% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 5 740,45% -3 796,73% -35,54% -538,72% -102,82% -2 988,61% 7,66% -16,09% -7,09% 1,31%
Soliditet 99,38% 2,35% 6,19% 7,82% 6,16% 2,12% 8,41% 8,40% 8,14% 2,03%
Kassalikviditet 16 065,62% 4,09% 47,46% 3,74% 25,66% 18,85% 119,25% 67,16% 95,71% 101,51%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...