Visa allt om Lindorff Sverige Holding AB
Visa allt om Lindorff Sverige Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 2 369 1 144 1 429
Övrig omsättning - - - - - - - 222 274 12
Rörelseresultat (EBIT) -50 -21 -104 -620 -2 229 -1 632 -3 213 -170 -3 960 -2 102
Resultat efter finansnetto -112 298 60 120 -14 144 60 763 105 308 -93 378 42 780 -12 208 -13 853 -8 562
Årets resultat -1 663 0 -11 032 44 782 76 034 -68 820 34 912 -11 620 -9 989 -6 126
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 497 151 3 540 797 3 692 932 3 929 448 4 559 677 4 338 384 4 179 984 3 993 243 2 319 172 2 299 881
Omsättningstillgångar 114 437 464 618 566 267 217 845 162 192 161 107 108 213 23 937 22 853 17 710
Tillgångar 4 611 589 4 005 415 4 259 199 4 147 293 4 721 869 4 499 491 4 288 197 4 017 180 2 342 026 2 317 591
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 679 004 1 680 667 1 680 667 1 722 992 1 722 992 1 723 303 1 728 992 1 716 128 74 978 75 031
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 927 083 2 264 628 2 578 481 2 361 829 2 893 074 2 774 566 2 526 128 2 299 936 2 265 760 2 239 611
Kortfristiga skulder 5 502 60 120 51 62 472 105 804 1 622 33 077 1 116 1 289 2 949
Skulder och eget kapital 4 611 589 4 005 415 4 259 199 4 147 293 4 721 869 4 499 491 4 288 197 4 017 180 2 342 026 2 317 591
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 1 075 2 260 1 812
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0 970 1 089 889
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 2 591 1 418 1 441
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 0 0 1 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 2 369 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 2 077 - -
Rörelseresultat, EBITDA -50 -21 -104 -620 -2 229 -1 632 -3 213 -170 -3 960 -2 102
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% 107,08% -19,94% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% 3,51% 4,77% 3,84%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 5 950,19% 9 758,30% 6 233,24%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% 963,32% 1 884,97% 1 032,96%
Soliditet 36,41% 41,96% 39,46% 41,54% 36,49% 38,30% 40,32% 42,72% 3,20% 3,24%
Kassalikviditet 2 079,92% 772,82% 1 110 327,45% 348,71% 153,29% 9 932,61% 327,15% 2 144,89% 1 772,92% 600,54%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...