Visa allt om Raptor Inkasso AB
Visa allt om Raptor Inkasso AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 * 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 *
Nettoomsättning - 210 221 510 331 479 721 369 362 425
Övrig omsättning - - - - 257 194 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) - 1 -68 -27 7 -54 8 0 1 -
Resultat efter finansnetto - 0 -70 -28 7 -58 2 0 1 -
Årets resultat - 0 -70 -28 7 -58 2 0 1 -
Balansräkningar (tkr)
2015-12 * 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar - 211 78 38 38 54 79 86 91 83
Omsättningstillgångar - 35 195 239 228 278 304 302 137 141
Tillgångar - 246 273 277 266 332 383 388 228 225
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - 79 79 79 107 101 109 107 107 106
Obeskattade reserver - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder - 168 63 63 63 75 75 100 0 0
Kortfristiga skulder - 0 132 135 96 157 200 181 121 119
Skulder och eget kapital - 246 273 277 266 332 383 388 228 225
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 202 208 90 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 63 65 28 0 0 0
Utdelning till aktieägare - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning - 210 221 510 588 673 721 369 362 425
Nyckeltal
Antal anställda - - - - 1 1 1 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 331 479 721 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 265 275 61 - - -
Rörelseresultat, EBITDA - 1 -68 -24 20 -29 33 8 4 -
Nettoomsättningförändring -% -4,98% -56,67% 54,08% -30,90% -33,56% 95,39% 1,93% -14,82% -%
Du Pont-modellen -% 0,41% -24,91% -9,75% 3,01% -16,27% 2,09% 0,00% 0,44% -%
Vinstmarginal -% 0,48% -30,77% -5,29% 2,42% -11,27% 1,11% 0,00% 0,28% -%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 78,04% 59,21% 67,22% 73,51% 47,15% 50,55% -%
Rörelsekapital/omsättning -% 16,67% 28,51% 20,39% 39,88% 25,26% 14,42% 32,79% 4,42% 5,18%
Soliditet -% 32,11% 28,94% 28,52% 40,23% 30,42% 28,46% 27,58% 46,93% 47,11%
Kassalikviditet -% -% 34,09% 44,44% 47,92% 55,41% 64,00% 106,63% 76,86% 54,62%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2015-12: Flera brister
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2006-12: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...