Visa allt om Meandi Holding AB
Visa allt om Meandi Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 114 249 122 882 128 683 114 207 93 710 109 912 109 099 96 061 93 482 46 082
Övrig omsättning 9 20 145 1 073 811 1 357 1 040 417 494 -
Rörelseresultat (EBIT) 15 497 26 948 28 969 24 748 11 487 12 656 4 513 -835 6 709 6 696
Resultat efter finansnetto 15 453 27 171 41 274 24 768 19 784 12 641 4 264 -1 377 6 770 6 599
Årets resultat -213 -188 30 274 13 518 16 935 6 920 2 907 -665 3 735 4 083
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 772 13 125 13 584 13 978 9 742 1 679 634 591 493 492
Omsättningstillgångar 32 468 42 013 40 870 23 095 24 163 27 201 13 740 19 598 15 216 12 261
Tillgångar 45 239 55 138 54 454 37 073 33 905 28 880 14 374 20 189 15 709 12 753
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 473 686 30 874 15 600 19 332 9 097 6 077 3 170 3 836 4 701
Obeskattade reserver 17 213 17 103 17 451 11 654 5 307 5 307 2 116 2 116 2 832 1 320
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 6 138 0 0 283 284
Kortfristiga skulder 27 553 37 349 6 129 9 818 9 265 8 338 6 181 14 903 8 759 6 448
Skulder och eget kapital 45 239 55 138 54 454 37 073 33 905 28 880 14 374 20 189 15 709 12 753
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 1 926 947 1 959 1 241 898
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 10 073 8 452 7 616 6 983 7 186 5 070 5 664 2 459 23 431 11 839
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 3 990 3 367 3 032 2 779 2 716 2 414 2 458 1 744 8 641 4 086
Utdelning till aktieägare 0 0 0 11 249 0 2 500 3 000 0 2 000 4 100
Omsättning 114 258 122 902 128 828 115 280 94 521 111 269 110 139 96 478 93 976 46 082
Nyckeltal
Antal anställda 19 19 18 17 18 16 13 9 247 40
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 013 6 467 7 149 6 718 5 206 6 870 8 392 10 673 378 1 152
Personalkostnader per anställd (tkr) 763 643 606 597 977 1 674 2 322 3 657 136 423
Rörelseresultat, EBITDA 15 850 27 407 29 446 25 319 11 804 12 973 4 724 -586 6 858 6 792
Nettoomsättningförändring -7,03% -4,51% 12,68% 21,87% -14,74% 0,75% 13,57% 2,76% 102,86% -%
Du Pont-modellen 35,03% 49,41% 75,84% 67,20% 59,15% 44,11% 31,45% -4,06% 43,71% 52,51%
Vinstmarginal 13,87% 22,17% 32,09% 21,81% 21,40% 11,59% 4,14% -0,85% 7,34% 14,53%
Bruttovinstmarginal 35,50% 36,78% 36,00% 35,56% 37,68% 42,21% 40,81% 44,71% 54,51% 56,80%
Rörelsekapital/omsättning 4,30% 3,80% 27,00% 11,63% 15,90% 17,16% 6,93% 4,89% 6,91% 12,61%
Soliditet 30,72% 25,44% 81,69% 65,25% 68,55% 45,04% 53,13% 23,25% 37,40% 44,31%
Kassalikviditet 75,68% 79,51% 561,17% 189,53% 202,61% 253,72% 138,70% 66,72% 110,56% 160,44%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...