Visa allt om Granfjällsstöten AB
Visa allt om Granfjällsstöten AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 17 0 0 182 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - 5 51 7 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -4 465 -536 -552 -5 440 -599 -705 -464 -128 -47 -22
Resultat efter finansnetto -4 465 -539 -551 -5 373 -659 -709 -734 -25 129 20
Årets resultat 0 31 -31 -4 932 -53 -965 -1 481 -24 -471 14
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 858 10 336 10 864 12 197 17 763 18 158 18 344 15 239 13 868 2 578
Omsättningstillgångar 3 112 96 106 457 707 2 110 4 091 6 679 4 915 3 909
Tillgångar 8 971 10 432 10 969 12 654 18 471 20 268 22 434 21 918 18 783 6 487
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 103 103 72 103 4 215 4 267 4 224 4 289 1 813 124
Obeskattade reserver 1 623 176 746 1 265 1 986 2 592 1 978 782 783 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 444 1 511 1 200 0 0
Kortfristiga skulder 7 245 10 153 10 152 11 286 12 269 12 964 14 721 15 647 16 187 6 363
Skulder och eget kapital 8 971 10 432 10 969 12 654 18 471 20 268 22 434 21 918 18 783 6 487
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08 2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08 2008-08 2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 17 0 0 182 5 51 7 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -3 944 -8 -11 127 -32 -143 -61 -121 -40 -15
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -49,77% -% -% -41,58% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -26 264,71% -% -% -2 890,66% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% 69,78% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -24 311,76% -% -% -5 950,00% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 15,26% 2,30% 5,96% 8,18% 30,74% 30,48% 25,33% 22,14% 12,65% 1,91%
Kassalikviditet 42,95% 0,95% 1,04% 4,05% 5,76% 16,28% 27,79% 42,69% 30,36% 61,43%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...