Visa allt om Hallandssanering Aktiebolag
Visa allt om Hallandssanering Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 18 383 15 842 19 057 32 036 12 838 9 817 10 291 9 905 8 706 7 806
Övrig omsättning 250 4 25 - 9 32 59 8 - 38
Rörelseresultat (EBIT) -231 -81 21 984 85 11 -282 216 308 77
Resultat efter finansnetto -320 -121 5 956 35 -43 -316 173 301 74
Årets resultat -188 4 30 475 17 -44 -7 104 130 48
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 264 811 716 702 815 795 1 061 1 113 774 577
Omsättningstillgångar 4 885 2 928 2 676 3 091 2 369 1 808 1 950 2 259 1 666 2 017
Tillgångar 6 149 3 740 3 392 3 794 3 184 2 603 3 011 3 373 2 441 2 595
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 251 489 484 955 480 463 507 514 409 379
Obeskattade reserver 0 132 262 304 0 0 0 314 297 190
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 418 621 0 0 60 197 339 481 143 0
Kortfristiga skulder 5 480 2 499 2 646 2 535 2 644 1 944 2 165 2 063 1 591 2 025
Skulder och eget kapital 6 149 3 740 3 392 3 794 3 184 2 603 3 011 3 373 2 441 2 595
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 548 586 436 414 381 354 362 318
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 6 615 5 623 4 389 3 620 3 915 3 205 3 417 2 726 2 592 2 190
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 454 1 992 1 991 1 629 1 661 1 374 1 387 12 900 1 166 985
Utdelning till aktieägare 0 50 0 500 0 0 0 0 0 100
Omsättning 18 633 15 846 19 082 32 036 12 847 9 849 10 350 9 913 8 706 7 844
Nyckeltal
Antal anställda 20 17 15 13 13 12 12 10 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) 919 932 1 270 2 464 988 818 858 991 871 781
Personalkostnader per anställd (tkr) 463 463 472 461 472 424 441 447 426 354
Rörelseresultat, EBITDA -66 2 150 1 217 325 308 16 515 511 248
Nettoomsättningförändring 16,04% -16,87% -40,51% 149,54% 30,77% -4,61% 3,90% 13,77% 11,53% -%
Du Pont-modellen -3,76% -2,17% 0,74% 26,17% 2,73% 0,42% -8,97% 6,40% 12,86% 3,01%
Vinstmarginal -1,26% -0,51% 0,13% 3,10% 0,68% 0,11% -2,62% 2,18% 3,61% 1,00%
Bruttovinstmarginal 78,85% 82,75% 62,70% 34,17% 75,26% 83,05% 82,77% 82,28% 85,62% 81,58%
Rörelsekapital/omsättning -3,24% 2,71% 0,16% 1,74% -2,14% -1,39% -2,09% 1,98% 0,86% -0,10%
Soliditet 4,08% 15,83% 20,29% 31,08% 15,08% 17,79% 16,84% 21,94% 25,52% 19,88%
Kassalikviditet 78,72% 101,20% 101,13% 121,93% 89,60% 93,00% 90,02% 108,19% 102,89% 90,42%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...